Kan ett fadderbarn ärva sina gud-föräldrar?

2021-03-12 i Arvsordning
FRÅGA
Hej Kan ett fadder barn ärva tillgångar efter sina gud föräldrar som avlidet Men är inte med i testamentet .( Finns bara en kopia av testamentet ) Med vänlig hälsning, Christina Weichl
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstå din fråga som att du undrar om ett fadderbarn kan ärva sina gudföräldrar utan testamente. Denna fundering aktualiserar bestämmelser om arv i ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om arvsrätt
Dör någon utan att efterlämna en make/maka är det dennes närmaste släktingar som har rätt till arv enligt arvsordningen i ÄB (i 3 kap 1 § ÄB framhålls att efterlevande make ärver före gemensamma barn). Den avlidnes arvsberättigade släktingar delas in i tre arvsklasser som står i tur till arv efter varandra. Detta betyder att så länge någon arvinge inom en klass lever och kan ta arv är arvingarna i de andra klassen uteslutna. Av istadarätten följer att om en arvinge i första eller andra arvsklassen är avliden går dennes avkomlingar in i den avlidnas ställe.


Den första arvsklassen består av de närmaste arvingarna d.v.s. arvlåtarens avkomlingar, de s.k. bröstarvingarna (2 kap 1 § ÄB). Som bröstarvinge klassas barn, barnbarn o.s.v. Den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar och deras avkomlingar, d.v.s. den avlidnes syskon och deras avkomlingar (2 kap 2 § ÄB). Den tredje klassen omfattar i sin tur, arvlåtarens far- och morföräldrar och deras barn, d.v.s. arvlåtarens fastrar, farbröder, mostrar och morbröder (2 kap 3 § ÄB). Enligt 2 kap 4 § ÄB kan inga andra släktingar vara legala arvingar.

Ditt fall

Du har rätt till arv om du tillhör någon av arvsklassen som jag redogjort för ovan. Från de ovan presenterade omständigheterna, verkar du inte tillhöra någon av arvsklasserna då du är fadderbarn. Du har således inte ett legalt rätt att ärva den avlidne om inte denne upprättat ett testamente och gjort dig till testamentstagare (Vilket inte är fallet här).

Hoppas att du har fått på din fråga och du får jättegärna vända dig till lawline igen!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1674)
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?
2021-09-30 Hur fördelas arvet när en av bröstarvingarna har avlidit?

Alla besvarade frågor (96356)