Kan ett facebookinlägg om att en person jobbar svart utgöra förtal?

FRÅGA
Hej!Att på en företagares offentliga Facebooksida skriva att vederbörande inte är utbildad frisör samt att denne jobbar svart anser jag vara förtal och oerhört kränkande. Hur tolkas det juridiskt? Vänligen Christina
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgör uppgiftslämnandet förtal?
Då uppgiften inte lämnats i tryckt skrift gäller förtalsbestämmelsen i brottsbalken 5:1. Enligt bestämmelsen döms den som utpekar någon "såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning" för förtal. Det krävs vidare att uppgiften inte är ett rent värdeomdöme samt att den spridits i en vidare krets (dock är det tillräckligt att enstaka personer förstår vem som avses).

Således är min bedömning att endast uttalandet om att personen jobbar svart kan anses omfattas av bestämmelsen.

Den som lämnat uppgiften ska dock inte dömas till ansvar om hen kan visa att det var försvarligt att lämna uppgiften, att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den. Om personen faktiskt jobbar svart kan uppgiftslämnaren således gå fri från ansvar.

Rekommendationer
Om personen vill driva frågan vidare kan hen väcka ett enskilt åtal enligt BrB 5:5. Förtal är ett så kallat "målsägandebrott" vilket innebär att det är den som blivit utsatt för ev. förtal som enligt huvudregel måste väcka åtal, och inte åklagaren. Det gör vederbörande genom att lämna in en stämningsansökan hos tingsrätten i den ort där brottet begicks (BrB 47:1). Det är dock viktigt att poängtera att hen riskerar att behöva stå för både sina egna och motpartens rättegångskostnader vid en eventuell förlust. Vill personen ha hjälp med att driva frågan vidare kan hen ta kontakt med en av Lawlines jurister på denna länk.

____________________________________________________________________________________________

Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@gmail.com

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1235)
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?
2021-07-23 När övergår skvaller i förtal?

Alla besvarade frågor (94345)