FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning24/03/2019

Kan ett dödsbo till en person som dog innan arvlåtaren ärva från sistnämnda arvlåtare?

Hej!

Min pappa och mamma är avlidna,

mamma avled 2005 och pappa 2016.

Pappa gick i konkurs och efterlämnade skulder efter sig. Det var två företag som ansökte om, om pengar kommer in efter pappas bortgång ville dom ha in sina pengar. Min far skrev också ett testamente, han ville att mina två halvsyskon skulle ärva honom!

Vi är 5 syskon, två halv och 3 helsyskon!

2019 Jan avled vår farmor och vi blev kallade till bouppteckning, våra två halvsyskon blev inte kallade! Inom kort kommer bouppteckningen vara registrerad hos skatteverket!

Då säger advokaten som är utsedd av rätten och tog hand om min fars bouppteckning!

Att han ska "öppna" upp dödsboet och se till att hans skulder kommer att betalas, till de företag som ansökte!

Han säger även att eftersom han öppnar upp dödsboet så kommer även min fars testamente att gälla och mina halvsyskon får då även ärva! Han säger att det beror på att vi ärver "i rätt nedstigande led"

Vi ärver ju vår farmor och inte vår far, och vi ska väl inte ärva våra fars skulder?

Om detta nu skulle vara fel, vad gör vi då för att allt ska bli rätt? Kan vi byta advokat?

(Tillägg av frågebesvararen: Advokaten hävdar att faderns dödsbo ska ärva sin mors kvarlåtenskap, trots att fadern dog innan sin mor)

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar en av de främsta och mest grundläggande huvudreglerna i arvsrätten, som regleras i ärvdabalken (ÄB). Nämligen 1 kap 1 § som stadgar att arv endast kan tas av den som lever vid arvlåtarens död. Detta innebär att din fars dödsbo inte borde ha rätt till någon kvarlåtenskap, då din far dog före din farmor.

Såvitt jag vet finns inget undantag från detta, och det är din fars barn (alltså bl.a. du) som ska ärva din farmor istället (se 2 kap 1 § andra stycket).

Jag har frågat bland mina kollegor och det är ingen som känner till det undantag din fars dödsbos boutredningsman hävdar existerar.

Min rekommendation är att ni talar med din farmors boutredningsman om vad han har för uppfattning, och att ni bestrider din fars dödsbos krav på att få del av arvet.

Om det kommer upp något nytt, såsom att advokaten i fråga hänvisar till en konkret rättskälla som ger stöd för hans uppfattning, kan du återkomma till mig på Joel.Herrault@Lawline.se. Du kan även maila mig om du har några följdfrågor angående mitt svar.

Jag hoppas att du ändå fått ett klart svar.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?