Kan ett dödsbo ta över en fordran?

Hej. Jag blev genom en Dom 2003 skyldig en person nästan 80 000 kr, han vägrade en förlikning och för två år sen avled han. Dödsboet är enligt skattemyndigheten idag inaktivt men finns kvar. Nu har de begärt utmätning av min pension. Jag tänker bestrida skulden enär jag anser att skulden idag saknar rättslig grund eftersom borgenären nu har gått bort.

Min fråga: Jag trodde att skulder inte gick att ärva men på detta sätt så blir dödsboet in facto en slags borgenär och "ärver" hans krav på mig för alla framtid, fungerar det verkligen så? Kan jag som fattig pensionär då aldrig bli skuldfri?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att man inte kan ärva skulder stämmer i regel men i ditt fall är inte fråga om att ärva en skuld, istället handlar det om att dödsboet tar över en fordran, d.v.s motsatsen till en skuld. Borgenärsbyte, s.k. cession, är helt tillåtet vilket följer av allmänna fordringsrättsliga principer.

Det som skulle kunna bli aktuellt i ditt fall är att fordran har preskriberats. Enl 2 § preskriptionslagen är den allmänna preskriptionstiden 10 år så länge ingen preskriptionsavbrytande åtgärd har skett enl 5 §. En sådan åtgärd skulle kunna vara en betalningspåminnelse eller ett erkännande av skulden. Har en sådan åtgärd skett så räknas preskriptionen 10 år från det tillfället.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Oskar JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”