Kan ett dödsbo ta över en fordran?

2018-09-28 i Preskription
FRÅGA
Hej. Jag blev genom en Dom 2003 skyldig en person nästan 80 000 kr, han vägrade en förlikning och för två år sen avled han. Dödsboet är enligt skattemyndigheten idag inaktivt men finns kvar. Nu har de begärt utmätning av min pension. Jag tänker bestrida skulden enär jag anser att skulden idag saknar rättslig grund eftersom borgenären nu har gått bort. Min fråga: Jag trodde att skulder inte gick att ärva men på detta sätt så blir dödsboet in facto en slags borgenär och "ärver" hans krav på mig för alla framtid, fungerar det verkligen så? Kan jag som fattig pensionär då aldrig bli skuldfri?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att man inte kan ärva skulder stämmer i regel men i ditt fall är inte fråga om att ärva en skuld, istället handlar det om att dödsboet tar över en fordran, d.v.s motsatsen till en skuld. Borgenärsbyte, s.k. cession, är helt tillåtet vilket följer av allmänna fordringsrättsliga principer.

Det som skulle kunna bli aktuellt i ditt fall är att fordran har preskriberats. Enl 2 § preskriptionslagen är den allmänna preskriptionstiden 10 år så länge ingen preskriptionsavbrytande åtgärd har skett enl 5 §. En sådan åtgärd skulle kunna vara en betalningspåminnelse eller ett erkännande av skulden. Har en sådan åtgärd skett så räknas preskriptionen 10 år från det tillfället.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Oskar Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (481)
2019-08-12 Preskription av fordran efter inkassokrav
2019-08-01 Preskriptionstiden på en fordran vid bodelning är 10 år
2019-08-01 Beviskraven för preskriptionsavbrott m m
2019-07-31 Efter hur lång tid preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (72153)