Kan ett beslut om återkallelse av körkort överklagas?

2017-06-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Skulle köra med villkorat körkort i 6 mån och då lämna in prover men hade hamnat i en ekonomisk kris så kunde inte men nu kan jag och då väljer dom att återkalla körkortet har jag någon chans att överklaga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring möjligheten att överklaga ett beslut om återkallelse av körkort.

Till att börja med regleras dessa frågor av körkortslagen och förvaltningslagen.

Den som har fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat av Transportstyrelsen pga. rattfylleri eller grovt rattfylleri, har möjlighet att i stället ansöka om körkort med villkor om alkolås.
(5 kap. 17 § körkortslagen).

Transportstyrelsen ställer krav på skötsamhet under villkorstiden, exempelvis krav på observationstid bestående av provtagningar och läkarintyg. Vid misskötsamhet i hanteringen av alkolåset kan beslutet om villkor om alkolås tas bort och körkortet kan återkallas.
(5 kap. 22 §, 23 § och 25 § körkortslagen).

Om du anser att Transportstyrelsens beslut angående återkallelse av körkortet är felaktig, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
Överklagan ska vara skriftlig och undertecknad.
I din överklagan ska du tala om:
* vilket beslut överklagan avser,
* varför du anser att beslutet ska ändras,
* vilken ändring du vill ha,
* vad du vill att den ska pröva,
* vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning och
* uppge de bevis du vill åberopa samt vad du vill styrka med varje särskilt bevis.
Överklagandet ska dessutom innehålla:
* personnummer
* postadress och adress till din arbetsplats
* telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
* e-postadress, och
* annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Din överklagan ska skickas till myndigheten som har fattat beslutet, dvs. Transportstyrelsen i ditt fall. Du måste skicka in överklagandet inom viss tid efter det att du fått del av beslutet (vanligtvis inom tre veckor från det att beslutet om återkallande av körkortet fattades). Det framgår vidare av beslutet hur lång tid du har på dig. Om överklagan har kommit in i rätt tid, skickar Transportstyrelsen vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.
(22 § och 23 § förvaltningslagen).

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vi på Lawline önskar dig lycka till i ditt ärende.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97574)