Kan ett barn till föräldrar med holländsk nationalitet få svenskt medborgarskap genom födelse i Sverige?

2020-09-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, om jag och min fru (båda holländsk nationalitet) får ett barn i Sverige, kan barnet få svensk pass pga födelse?Tack för svaret!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap, nedan kallad MedbL.

För att få ett svenskt pass krävs det att man är svensk medborgare.

Medborgarskap genom födelse

Utgångspunkten är att ett barn som föds i Sverige får svenskt medborgarskap om minst en av föräldrarna är svensk medborgare eller om, i det fall en förälder till barnet är avliden, den avlidne föräldern var svensk medborgare (2 § MedbL). Om ingen av er som är föräldrar till barnet är svensk medborgare så blir alltså inte barnet automatiskt svensk medborgare genom födseln.

Medborgarskap genom anmälan

Värt att nämna kan dock vara att det finns fler sätt för ett barn att få svenskt medborgarskap. Ett sätt för barnet att få svenskt medborgarskap är genom anmälning enligt 6 § första stycket MedbL (medborgarskapet kommer alltså inte automatiskt). Detta är dock bara möjligt om barnet sedan födseln är statslöst. Eftersom det är känt att ni som föräldrar har holländsk nationalitet och det i Holland är så att ett barn till holländska föräldrar får holländskt medborgarskap när de föds (Se pdf-fil "Nederländerna. Medborgarskap" som finns att ladda ner på Lifos hemsida), så kan barnet inte ses som statslöst, varför inte heller denna paragraf kan ge ert barn svenskt medborgarskap.

En annan möjlighet för barnet att få svenskt medborgarskap, som också sker genom anmälning, är om barnet har uppehållsrätt i Sverige och om barnet har bott i Sverige i tre år (7 § första stycket MedbL och 20 § andra stycket MedbL). I detta fall får barnet alltså inte medborgarskap direkt vid födseln utan först efter tre år.

Kortfattat svar

Om ni föräldrar inte är svenska medborgare kommer ert barn inte få svenskt medborgarskap och då inte heller ett svenskt pass. Detta gäller även om ert barn föds i Sverige.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1190)
2021-06-23 Hur kan jag som ensamkommande barn få hit min familj?
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (93333)