FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/10/2021

Kan ett barn som bor ensam få underhållsbidrag?

Hej, har en dotter som är 18 år går sista året på gymnasiet, har tidigare bott varannan vecka hos mig och sin far. Hon mår inget bra av boendesituationen så jag mamma tänker hjälpa henne med en lgh. Nu är min fråga. Kan hon söka underhållsbidrag från sin Far och mig ? Har hon laglig rätt att få underhållsbidrag fast hon inte bor hemma hos nån av oss vårdnadshavare. Jag har läst i föräldrabalken kap 7 men kan inte avgöra om det gäller om hon bor själv.

Mycket tacksam för svar.

Ps om hennes Far vägrar hur går vi då tillväga för att han ska betala sin del av underhållet?

Och vilken summa brukar ett underhållsbidrag ligga på.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn regleras i föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel, precis som du skriver! Föräldrar är normalt underhållsskyldiga fram till det att deras barn fyller 18 år, eller tills barnet gått ur gymnasieskolan (7 kap. 1 § 2st. FB). Ni är alltså fortsatt underhållsskyldiga för er dotter. Underhållsskyldigheten uppnås oftast genom att barnet bor tillsammans med föräldern. Är inte detta fallet kan föräldern istället fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § 1st. FB). Ni har alltså fortfarande underhållsskyldighet för er dotter även om hon flyttar hemifrån, och då ska ni uppfylla den genom att betala underhållsbidrag till henne. Underhållsbidraget bestäms antingen genom dom eller genom avtal er emellan (7 kap. 2 § 2st. FB). Kan ni inte komma överens finns alltså möjligheten att få en domstol att bestämma bidraget. Hur mycket underhållsbidraget ligger på är svårt att säga. I lagen står det att föräldrarna ska betala underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov, föräldrarnas samlade förmåga samt barnets egna inkomster (7 kap. 1 § 1st. FB). Det finns inget tydligt svar i lagen på vad mer exakt ni bör betala. Det beror helt enkelt på er ekonomi, samt er dotters levnadskostnader. Flyttar hon hemifrån kan ni räkna med att kostnaderna blir lite högre, då hennes boendekostnad blir separat från er.

Sammanfattningsvis är ni fortfarande underhållsskyldiga om er dotter flyttar hemifrån innan hon slutat gymnasiet, och hon kan därför kräva underhållsbidrag från er. Hur mycket det ligger på beror på era unika omständigheter.

Jag beklagar att jag inte kan ge ett konkret svar på alla delar av din fråga, men hoppas att det här ändå gav lite klarhet i den. Undrar du något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea SantessonRådgivare