Kan ett avtal vara ogiltigt på grund av utnyttjande av oförstånd?

2019-07-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hejsan, Jag har ingen direkt kontakt med min mamma men fick reda på att hon sålt sin andel av den stugan hon ägde tillsammans med sin syster till sin syster för ett grovt underpris. Hennes syster sålde sedan stugan ett halvår senare för 800kkr mer än vad den värderades vid när mamma fick ut sin andel. Nästan till ett dubblerat pris. Hennes syster är väldigt manipulativ och har alltid lurat folk speciellt min mamma då hon är lätt förståndshandikappad. Finns det ngn rättslig möjlighet att göra anspråk på detta? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör en avtalsparts tveksamma beteende vid avtalets ingående, vilket aktualiserar avtalslagen. Eftersom att omständigheterna kring din mammas försäljning av andelen är oklara kommer jag främst att förklara rättsläget i allmänhet.

Kan avtalet vara ogiltigt?

Enligt 30 § avtalslagen ska en rättshandling (t.ex. försäljning av andelen) inte vara gällande om rättshandlingen framkallats genom ett svikligt förledande. För att sveket ska innebära att rättshandlingen inte längre är gällande ska ena parten ha vilselett den andra parten genom att ha uppgett oriktiga uppgifter eller ha dolt information. Vilseledandet ska också ha skett uppsåtligen. Denna bestämmelse tillämpas återhållsamt i praktiken.

Om det inte går att bevisa motpartens uppsåt är 33 § avtalslagen om ogiltighet på grund av strid mot tro och heder möjligen av intresse. Enligt den är rättshandlingen ogiltig om det förelåg någon omständighet vid avtalets ingående som var att anse som ohederlig, och motparten (din mammas syster) hade kännedom om det. Även denna bestämmelse tillämpas återhållsamt i praktiken och är svår att vinna framgång med.

Av störst intresse för dig är möjligen 31 § avtalslagen om ocker som föreskriver att om någon utnyttjar annans oförstånd för att tillägna sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som har erlagts, ska rättshandlingen inte vara gällande. Alltså, om din mammas syster på något vis utnyttjat din mammas oförstånd för att köpa andelen till ett så pass lågt pris, kan avtalet vara ogiltigt.

Sammanfattning

Det föreligger tre ogiltighetsgrunder som är av intresse i ditt fall: svek, strid mot tro och heder samt ocker. I ditt fall är ogiltighetsgrunden ocker troligen av störst intresse då du nämner att din mamma tidigare har blivit lurad på grund av sitt lätta förståndshandikapp. Värt att upprepa är att dessa ogiltighetsgrunder tillämpas återhållsamt i praktiken.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (8)
2020-07-28 Måste jag lämna kvitto när jag säljer min mobil?
2020-07-20 Fullmakt och formkrav
2020-03-25 Muntliga avtal och försäljning av bil
2019-07-31 Kan ett avtal vara ogiltigt på grund av utnyttjande av oförstånd?

Alla besvarade frågor (88537)