Kan ett arbetstillstånd i annat EU-land påverka en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning i Sverige?

2021-02-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag är svensk medborgare och har en fästman som bor i ett icke-EU europeiskt land som ska ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till mig i Sverige. Han har däremot också ansökt om arbetstillstånd i Tyskland medan vi har väntat på att jag ska lösa försörjningskravet med bostad och fastanställning, och hans ansökan handläggs fortfarande i Tyskland. Kommer hans ansökan om arbetstillstånd i ett annat EU-land påverka hans ansökan om att flytta till Sverige? Är det nödvändigt att informera om detta när han ansöker om uppehållstillstånd här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med fråga!

Av din fråga tolkar jag det som att din fästman ska ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig som anknytningsperson, 5 kap. 3 § utlänningslag (UtL) (2005:716). Varken denna bestämmelse, 5 kap. 17 § UtL (särskilda mot att bevilja uppehållstånd) eller 6, 9-10 §§ lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd talar för att ett eventuellt arbetstillstånd skulle omintetgöra hans chanser att få uppehållstillstånd i Sverige. Det ska helt enkelt inte beaktas. Fokus ligger snarare på, likt du nämnt, försörjningskravet hos dig som anknytningsperson.

Enda potentiella problemet jag kan identifiera är i fall hans arbetstillstånd skulle påverka bedömningen huruvida ni lever tillsammans eller har sådan avsikt, 5 kap. 17 a § andra stycket p.1 UtL. Men det är långsökt under förutsättning att ni kan bevisa ett seriöst förhållande.

Tänk på att ansökan i huvudregel ska lämnas före inresan till Sverige, ansökan får, med vissa undantag, nämligen inte bifallas efter inresan, 5 kap. 18 § UtL.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1155)
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?

Alla besvarade frågor (91249)