Kan ett anställningsavtal ingås genom en mailkonversation?

FRÅGA
Hej!Min vän blev tillfrågad om en anställning via mail som han tackade ja till, några dagar senare får han reda på att arbetsgivaren tillfrågat en annan person om samma anställning. Nu förnekar arbetsgivaren att han lovat bort tjänsten. Vad gäller här?VH/ H
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtal saknar formkrav

Det finns inga formkrav för ingående av anställningsavtal, dvs. allmänna avtalsrättsliga regler om anbud och accept gäller (1 § avtalslagen). Ett anställningsavtal kan därmed ingås såväl muntligt som genom t.ex. en mailkonversation.

Att notera är dock att parterna samstämmigt ska ha gett uttryck för en vilja att ingå avtal. Att parterna t.ex. förhandlar om lön innebär därför att de förhandlar och inte att ett bindande avtal ingåtts. För att ett anställningsavtal ska föreligga ska den påstådda arbetstagaren ha accepterat avtalet i dess helhet.

Slutligen har den som påstår att ett anställningsavtal ingåtts, i detta fall din vän, bevisbördan för det (AD 1999:5). Eftersom jag inte vet hur mailkonversationen ser ut, är det svårt att uttala mig om ett avtal kan anses ingånget eller inte.

Preskriptionsregler om din vän vill vidta åtgärder

Om det däremot tydligt framgår att båda parterna gått med på ett anställningsavtal, kan den påstådda arbetsgivarens agerande anses innebära att din vän skiljts från tjänsten. Han har då möjlighet att hos Arbetsdomstolen yrka på ogiltigförklaring (40 § LAS) och/eller skadestånd för brott mot LAS (38 §). Notera dock att arbetstagaren senast två veckor efter att uppsägningen/avskedandet skedde måste underrätta arbetsgivaren om att han/hon avser att yrka på ogiltigförklaring. Annars förloras denna möjlighet. På motsvarande sätt ska arbetsgivaren underrättas om att arbetstagaren tänker kräva ut skadestånd, dock senast inom fyra månader från den tidpunkt då arbetstagaren orsakades skada (41 § LAS).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1334)
2019-09-12 Övergår en timanställning till fast tjänst per automatik eller måste man påtala detta för arbetsgivaren?
2019-09-11 Uppsägningstid utan skriftligt anställningsavtal
2019-09-10 Uppsägningstid vid provanställning
2019-09-04 Arbetstagares uppsägningstid enligt LAS

Alla besvarade frågor (72877)