Kan enstaka fall av sen ankomst leda till uppsägning eller varningar?

FRÅGA
Jag har två gånger på drygt sex månader kommit 1-2 min sent till jobbet. Jag jobbar på kontor och har alla möjligheter i världen att ta igen den minuten i övertid. Jag jobbar på kontor och de två gånger jag varit sen har jag kommit precis när de ska starta upp morgonens uppvärmningsrunda med rundpingis.. Alltså är det ingen egentlig arbetstid som egentligen går bort. Är detta grund för att få en muntlig varning och en uppskrivning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret är till viss del beroende på om du är uppdragstagare eller anställd, och i så fall vilken anställningsform du har. Eftersom du inte nämner någonting om vilket förhållande du har till din arbetsgivare utgår jag från att det rör sig om en tillsvidareanställning, som normalt utgör utgångspunkten för vilken anställningsform man har, om inte annat har avtalats, 4 § anställningsskyddslagen (LAS).

Det krävs saklig grund för uppsägning
Som arbetstagare är man skyldig att stå till sin arbetsgivares förfogande, och alltså passa angivna tider. Om man inte följer de angivna arbetstiderna är det möjligt att det kan räknas som misskötsel, som i förlängningen kan leda till uppsägning. För att din arbetsgivare ska kunna säga upp dig måste det dock föreligga saklig grund för uppsägning, 7 § LAS.

Enstaka fall av misskötsamhet utgör sällan grund för uppsägning
Enbart enstaka fall av sen ankomst är sällan något som anses vara saklig grund för uppsägning. Man gör förvisso skillnad på tjänster där tidspassning utgör ett fundamentalt inslag, som ex. för flygvärdinnor, där även enstaka fall av sen ankomst har ansetts kunna utgöra grund för uppsägning.

Som du beskriver din tjänst tycks inte tidspassning vara ett fundamentalt inslag i tjänsten på ett sådant sätt att det faktum att du har kommit sent några minuter vid två tillfällen skulle kunna ligga till grund för att du skulle bli uppsagd. Du bör alltså inte vara orolig för att du skulle bli uppsagd enbart på grund av de förseningar som du beskriver.

Arbetsgivaren kan anses ha skyldighet att upplysa om missförhållanden
Däremot ställs det krav på arbetsgivaren att klargöra att ett beteende som arbetsgivaren inte anser är acceptabelt inte är godtagbart. Arbetsgivaren ska alltså upplysa dig som arbetstagare om sådana förhållanden som arbetsgivaren menar kan ses som misskötsamhet. Därav är det egentligen inte konstigt att arbetsgivaren har upplyst dig om detta, även om det kan tyckas hårt om det bara rör sig om några minuter. Utifrån hur du beskriver din tjänst kan dock inte, som ovan sagt, sådana enstaka fall av försening ligga till grund för uppsägning av sådana personliga skäl som utgångspunkt.

Rekommendationer
Skulle det uppstå fortsatta komplikationer eller frågor skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med aktuell fackförening för att få hjälp i just ditt fall med dina rättigheter.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga, och lycka till!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1264)
2019-05-25 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (69301)