Kan en vuxen person adopteras?

2019-12-06 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag är 26 år idag. Jag har ingen kontakt med min biologiska pappa och vill inte ha det heller. Jag vill inte ha någon kontakt med den sidan av släkten. Min "låtsas"-pappa har varit med mig sen jag var nyfödd och jag vill att han ska vara min pappa på papper. Går det att lösa? Vad krävs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill att din "låtsas"-pappa ska ses som din "riktiga" biologiska pappa. För att detta ska vara möjligt krävs en adoption. Regler om adoptioner finns stadgade i föräldrabalken (FB).

Kan man adoptera en vuxen person?

Det är möjligt att adoptera en vuxen person, men det krävs att det finns en särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan de båda personerna och att adoptionen i övrigt anses lämplig. När man bedömer om det finns särskild anledning till adoption beaktar man bl.a. om sökanden uppfostrat den som hen vill adoptera eller om adoptionen på annat sätt kan bekräfta en relation som motsvarar den relation som finns mellan förälder och barn (4 kap. 4 § FB).

Vad blir konsekvenserna av en adoption?

Om en adoption godkänns blir konsekvenserna att den som adopterats ses som barn till adoptanterna och inte till de biologiska föräldrarna. Det innebär att den som adopterats exempelvis inte har någon arvsrätt efter sin biologiska förälder, men får istället arvsrätt efter adoptivföräldern (4 kap. 21 § FB).

Hur ansöker man om adoption?

Den som vill adoptera ska lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten där han har sin hemvist. På domstolsverkets hemsida finns en punktlista om vad som ska finnas med i en ansökan. Den hittar du här.

Sammanfattning

Det finns en möjlighet att din låtsaspappa kan adoptera dig. Du kommer i så fall att ses som hans riktiga barn och du kommer inte längre ses som barn till din biologiska pappa och därmed inte ha exempelvis arvsrätt från honom.

För att genomföra en adoption måste din låtsaspappa fylla i en ansökan om adoption till tingsrätten. Eftersom du är vuxen krävs såklart ditt samtycke, men det krävs inget samtycke från dina biologiska föräldrar även om de kan höras i utredningen om adoptionen är lämplig. Vidare är det tingsrätten som bedömer om kraven för adoption är uppfyllda.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (534)
2020-07-27 Kan jag adoptera min makes barn?
2020-07-19 Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?
2020-07-14 Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

Alla besvarade frågor (82701)