Kan en visstidsanställning sägas upp?

Hej! Jag driver en enskild firma och anställde en kille för ett projekt som jag behövde hjälp med. Hans anställningstyp är Allmän Visstidsanställning och löper ut sista augusti. Nu har kunden sagt upp projektet så jag har inte råd att ha en anställd. Jag har inte kollektivavtal då jag har enskild firma. Hur ser det ut med uppsägning om det är en allmän visstidsanställning?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning och tillämpligt lagrum

Jag förstår att du undrar huruvida det är möjligt att säga upp en visstidsanställning i förtid. För att besvara din fråga på bästa vis kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS). 

Visstidsanställning kan generellt inte sägas upp i förtid

En visstidsanställning är som namnet antyder en anställning som löper under en viss bestämd tid (5§ LAS). Eftersom anställningen har ett slutdatum från början är utgångspunkten att denna sorts anställning inte kan sägas upp i förtid. Detta är huvudregeln, men som vanligt i juridikens värld finns alltid vissa undantag. Ett av dessa undantag är om det framgår av anställningsavtalet att tjänsten kan sägas upp tidigare. Om så är fallet så har du möjlighet att säga upp avtalet i förtid, men det måste då som alltid vid uppsägning finnas en saklig grund - antingen arbetsbrist eller personliga skäl (7§ LAS). Så som du beskriver situationen verkar det som att arbetsbrist hade kunnat vara en aktuell grund i denna situation eftersom er kund har avslutat projektet. Denna möjlighet är som sagt endast aktuell om det finns en formulering i avtalet som tillåter förtida uppsägning, annars finns dessvärre ingen möjlighet att avsluta anställningen innan dess slut. Skulle det ändå vara så att detta framgår av ert avtal så gäller uppsägningstid enligt LAS regler. Längden på uppsgängtiden beror på hur lång tid anställningen har varat. Om den anställde exempelvis har arbetet kortare än två år gäller en månads uppsägningstid (11§ LAS)

Avskedande alltid möjligt

Slutligen vill jag även i korthet nämna att det alltid är möjligt att avskeda någon oavsett anställningsform. Avskedande förutsätter däremot att den anställda på ett grovt sätt har åsidosatt sina förpliktelser, vilket inte verkar vara aktuellt i detta fall (18§ LAS).

Svar på din fråga

Om det inte framgår att förtida uppsägning är möjligt enligt anställningsavtalet så har arbetstagaren rätt att ha kvar sin anställning under den angivna tiden. Om det ändå finns ett sådant villkor i avtalet måste uppsägningstiden enligt LAS beaktas, som beror på hur lång tid anställningen har varat. Skulle du och arbetstagaren gemensamt besluta om att avsluta anställningen i förtid så är det förstås inget som hindrar detta. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Frida KällhageRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”