FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 29/05/2020

Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Hej,

En person(YY) med ett tillsvidareanställningsavtal sparkades ut på grund av bristande arbete. Efter honom anställdes någon annan (XX) som fick ett visstidsanställning.

Här nere är företagets advokatsvar. Är det rättvist svar ?

"Förbundet anmärkte på att XX, anställd i Bolaget efter YY, inte fanns med på turordningslistan. Bolaget förklarade att det är en visstidsanställning som löper ut i juli månad och att visstidsanställda inte ska finnas med på en turordningslista."

Tack!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att en person (YY) sagts upp på grund av arbetsbrist och att XX som började efter YY har en visstidsanställning. Jag tolkar din fråga som att du undrar varför XX inte ska finnas med på turordningslistan. Svaret på din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad gäller vid turordningslista?

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp någon så ska uppsägningen vara sakligt grundad (7 § första stycket LAS). Uppsägningar som beror på arbetsbrist anses vara en sakligt grundad anledning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist så ska arbetsgivaren iaktta särskilda turordningsregler (22 § första stycket LAS). Finns det flera driftsenheter så fastställs en turordning för varje enhet för sig (22 § tredje stycket). Med driftsenhet kan det till exempel röra sig om olika geografiska områden som olika butiker. Turordningen baseras på en arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren och arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför personer med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid så ger högre ålder företräde. För att kunna vara kvar på arbetsplatsen måste arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet (22 § fjärde stycket LAS).

Det framgår av din fråga att XX har en visstidsanställning som löper ut i juli vilket innebär att XX har en tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång om inte annat har avtalats (4 § andra stycket LAS). Detta innebär att såvida inte arbetsgivaren har avtalat om att hen ska kunna säga upp XX visstidsanställning i förtid, så är det inte möjligt utan att arbetsgivaren begår avtalsbrott. Det betyder att även om XX har kortare anställningstid än YY så kan inte arbetsgivaren säga upp XX utan måste vänta tills XXs anställning går ut i juli.

Sammanfattning

Även om XX har kortare anställningstid enligt turordningslistan så kan arbetsgivaren inte säga upp XX eftersom hen är visstidsanställd och därmed inte kan sägas upp i förtid. Företagets advokatsvar överensstämmer alltså med vad som gäller juridiskt sett.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil BengtssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?