FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld14/05/2016

Kan en uppdragsgivare bli av med betalningsansvar för en försträckning som den tog i eget namn men för att uppdragstagaren ska kunna köpa in lös egendom för att fullgöra sitt uppdrag?

Hej,

Jag och min man köpte ett hus som var ett renoveringsobjekt.

Vi anställde min morbrors företag och tog då ett lån åt honom i och med han skulle köpa material osv.

Nu ser det ut som hans (Aktiebolag) går i konkurs, och att han sätts i personlig konkurs.

Min fråga är: går det att bli av med lånet om vi kan bevisa att vi tog lånet åt honom? Det är ett lån på ett par hundratusen.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Kan ni bli av med lånet?

Som jag förstår det lånade ni pengar i era egna namn som ni sedan gav din morbrors företag för att det skulle köpa in material.

I er situation är det svårt för er att hävda att den egentliga avtalsparten är din morbror eller hans aktiebolag. De två fall som närmast ligger till hands verkar inte föreligga för er. Som jag förstår det är ni inte inblandade i hans rörelse. Ni agerade så vitt jag förstår inte heller som bulvan för honom när ni tog lånet. En bulvan är någon som agerar i eget namn för en annans räkning, där den som har gett bulvanen uppdraget är dold. Oftast är syftet med ett bulvanskap att kringgå någon rättslig regel. I de fallen kan dock utfallet bli att någon annan också blir ansvarig för att betala ert lån – inte att ni befrias från skyldigheten att betala det.

Ni är alltså sannolikt sett bundna av ert åtagande.

Alternativ som kan kompensera för att ni inte kan bli av med lånet

Vad ni däremot kan hävda är att ni därefter lånade ut pengar till din morbrors bolag, eftersom ni uppenbarligen inte har skänkt bort pengarna. Det skulle innebära att ni har ett anspråk mot hans bolag på att det ska betala tillbaka den summa som ni lånade ut. Ni bör dock undersöka om avtalet mellan er och din morbrors bolag behandlar frågan eller inte. Notera dock att det kan vara svårt för er att få ut pengar ur bolagets konkurs.

Om din morbrors bolag har använt alla pengar från ert lån till att köpa in material skulle ni kanske kunna hävda att bolaget har varit en ”kommissionär” åt er. En kommissionär är någon som har fått i uppdrag att t.ex. köpa in saker i sitt eget namn men för någon annans räkning, se 1 § kommissionslagen (2009:865) (hädanefter förkortad KommL). Även om din morbrors bolag går i konkurs kan ni i ett sådant fall åtminstone få ut det oanvända materialet (23 § andra stycket KommL). Det är då dock viktigt att ni kan visa att just det oanvända materialet som ni vill ha ut från konkursen köptes in för er räkning, vilket inte alltid kan vara helt lätt. Även här kan det vara bra att undersöka villkoren i ert avtal med din morbrors bolag.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Behöver ni vidare hjälp med lånet är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare