Kan en trygghetsanställning undantas turordningsreglerna i LAS?

FRÅGA
Kan jag undantas turordningsreglerna enligt LAS och få behålla min anställning när jag har en trygghetsanställning med lönebidrag. Jag har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Räknas trygghetsanställning som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

En trygghetsanställning är en anställning där arbetsgivaren anpassar anställningen utifrån arbetssökandes förutsättningar och särskilda behov. När en arbetsgivare anställer en person som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsvariation får arbetsgivaren ekonomiskt stöd för lönekostnader och/eller ett samordnarbidrag för att man anpassat arbetsplatsen.

Man kan säga att arbetsmarknadspolitiska åtgärder är alla typer av åtgärder vars syfte är att minska arbetslösheten och förbättra arbetsmarknaden. En typ av åtgärd är ekonomiskt stöd till arbetslösa (t.ex. arbetslöshetsersättning), men det kan även vara åtgärder som ökar efterfrågan på arbetskraft (t.ex. anställningsstöd).

Eftersom en trygghetsanställning genererar ett anställningsstöd till arbetsgivaren kan man på så sätt säga att en trygghetsanställning är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Omfattas trygghetsanställningen av LAS?

En trygghetsanställning omfattas av reglerna i LAS. I 1 § LAS finns vissa undantag, innefattande bland annat arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning (1 § punkt 4 LAS). Trygghetsanställning är däremot lönebidrag för trygghet i anställning (och ska inte förväxlas med "utveckling i anställning") och inte undantaget. Trygghetsanställningen omfattas av LAS.

När det kommer till turordningsreglerna beror det lite på hur arbetsplatsen ser ut i övrigt. Som huvudregel gäller att en arbetsgivare ska utgå från turordningsreglerna i LAS. Men om en arbetsgivare har högst 10 anställda finns det ett undantag till turordningsreglerna, där arbetsgivaren isfall har möjlighet att undanta högst två personer som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten (22 § 2 stycket LAS).

En arbetsgivare kan även göra undantag om arbetsplatsen omfattas av ett kollektivavtal genom att tillsammans med facket sätta upp en avtalsturlista. I en avtalsturlista kan man komma överens om en annan turordning än den som följer av LAS. Så länge den turordningen man kommer överens om med facket inte är diskriminerande eller strider mot god sed på arbetsmarknaden kan man därigenom t.ex. ta större hänsyn till arbetstagarnas kompetens snarare än hur länge de varit anställda.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97635)