Kan en tidsbegränsad tillsvidareanställning sägas upp i förväg?

FRÅGA
Fråga gällande tidsbegränsad tillsvidare anställning.Jag anställdes 2017-01-23 tidsbegränsad tillsvidare dock längst t.om. 2017-07-22 (förlängt till 2017-12-31).Grund för tidsbegränsad anställning - IAV - Avtal för allmän visstidsanställning enligt LAS 5 § p. 1.Jag har nu fått besked att anställningen inte kommer att förlänga efter 2017-12-31, men att jag måste arbeta tiden ut.Med den formulering enligt ovan undrar jag om jag kan säga upp mig själv i förväg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan säga upp dig själv i förväg med en månads uppsägningstid
En tidsbegränsad anställning upphör som huvudregel vid anställningstidens slut och kan inte sägas upp i förtid. (LAS 4 § andra stycket) Detta gäller däremot inte om något annat står i avtalet och eftersom att det, vad jag förstår, står i ditt anställningsavtal att din anställning är tillsvidare men tidsbegränsad längst t.om. 2017-07-22, så är detta avtal uppsägningsbart så som en tillsvidareanställning. Förutsatt att det även i det förlängda avtalet framgår att anställningen är tidsbegränsad tillsvidare så gäller detta också fram t.om. 2017-12-31. (Är det förlängda avtalet endast tidsbegränsat så går det däremot inte att säga upp i förtid.)

Om ingen uppsägningstid finns angiven i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtal så gäller lagens minimitid på en månads uppsägningstid för både dig och din arbetsgivare. (LAS 11 § första stycket) Du kan alltså säga upp dig själv i förväg, med en månads uppsägningstid.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?