Kan en tidigare sambo göra sig skyldig till hemfridsbrott genom att med nyckel gå in i en lägenhet där denne inte längre är bosatt?

Om ens ex har kvar nycklar till vår tidigare gemensamma bostad, men inte längre är skriven på adressen. Kan brottet olaga intrång resp. Hemfridsbrott bli aktuellt om denne går in i bostaden utan bostadsinnehavarens tillstånd eller närvaro?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hemfridsbrott hittar du i Brottsbalken 4 kap. 6 § första stycket. Där står det att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad dömes för hemfridsbrott.

För att ansvar för detta brott ska aktualiseras så ska det handla om ett inträngande eller kvarstannande. Den situation som du beskriver, alltså att din ex sambo går in i bostaden när du inte är närvarande, ses som ett inträngande.

Detta inträngande måste också ske olovligen. Detta innebär att personen inte ska ha bostadsinnehavarens, alltså ditt, samtycke. Detta verkar vara fallet här.

Det framgår inte av din fråga om din ex sambo äger en del av bostaden eller ej. Det är dock ordet "bostad" som bör vara avgörande i detta fall, vilket gör att det inte är säkert att hemfridsbrott är uteslutet även om din ex sambo fortfarande äger en del av bostaden.

Eftersom bostaden inte längre verkar vara er gemensamma, utan nu endast utgöra din bostad, så kan din ex sambo ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott genom att gå in i lägenheten utan din tillåtelse. Endast den omständigheten att din sambo inte är skriven på adressen gör inte att det automatiskt blir ett hemfridsbrott utan denne måste faktiskt ha flyttat ut ur lägenheten och därmed inte vara bosatt där längre. Det ska tilläggas att bevisläget ofta är svårt i dessa typer av mål, då ord ofta står mot ord.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo