FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTÖvrigt01/03/2022

Kan en son gå i borgen för sin far? Vad betyder det att gå i borgen? Är borgenär och borgensman samma sak?

Hej!

Jag har en fråga angående borgensåtagande. Det gäller min son som har gått i borgen till sin far på en hyreslägenhet. Min fråga är om man har rätt att anlita sitt barn som borgenär?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag förklarar begreppen borgensåtagande, borgenär, borgensman och gäldenär. Jag förstår den som att du också vill att jag berättar om ett barn kan vara borgensman för sin förälder.

Begreppen gäldenär och borgenär

Det är snarlika begrepp som ofta blandas ihop när det gäller lån. Vad ett lån är vet de flesta. En sorts lån som är bekant för de flesta är lån av pengar. Ett lån innebär att pengarna går från borgenärens plånbok till gäldenären. Gäldenären har då pengar och borgenären har rätt att kräva tillbaka pengarna från gäldenären.

Borgen och borgensman

Borgensåtaganden är ett sätt för borgenären att öka sannolikheten för att den ska få sina pengar. Om en gäldenär vill ha ett lån men borgenären inte tror att gäldenären kommer kunna betala tillbaka så kan gäldenären få hjälp av en borgensman. Borgensmannen lovar då att den kommer hjälpa till att betala om gäldenären inte kan betala.

Sammanfattning: vem är vem

Borgenären är alltså den som har lånat ut pengar och vill ha tillbaka dem. Gäldenären har lånat pengar och kommer behöva ge tillbaka dem till borgenären. Borgensmannen lovar att hjälpa gäldenären att betala borgenären.

Olika typer av borgen

Det finns två vanliga sorters borgen. Den ena sorten är enkel borgen. Då måste borgenären först gå till gäldenären, innan den vänder sig till borgensmannen. Den andra sorten är proprieborgen. Då kan borgenären vända sig direkt till antingen gäldenären eller borgensmannen.

Om sonen är omyndig

Huvudregeln är att omyndiga inte får åta sig förbindelser (föräldrabalken 9 kap. 1 §). Om sonen är omyndig får han antagligen inte vara borgensman.

Om sonen är myndig

Huvuregeln är att man får bli borgensman åt vem man vill, men det är klokt att tänka igenom hur det påverkar ens möjlighet att ta egna lån i framtiden. Jag kan inte se någon tydlig anledning till att din son inte skulle få gå i borgen för sin far på grund av deras släktrelation. Jag tolkar hans borgen "på en hyreslägenhet" som att han åtar sig att betala hyran om hans far inte kan betala hyran. Beroende på hyrans storlek, faderns ekonomi, sonens ekonomi och sonens planerade egna lån är det svårt att säga om det kommer ha någon och isåfall hur stor påverkan på sonens ekonomi.

Sammanfattning begrepp om borgen

Gäldenären lånar och borgenären har rätt till det den lånat till gäldenären. Borgensmannen är en säkerhet för borgenären att få tillbaka det borgenären lånat till gäldenären.

Sammanfattning borgensman till sin far

Huvudregeln är att vem som helst får bli borgensman till vem som helst. Det finns olika typer av borgen. Jag kan inte se någon tydlig anledning till att din son inte skulle få gå i borgen för sin far på grund av deras släktrelation. Det är inte säkert att det kommer att påverka sonens möjlighet till framtida egna lån, men det kan göra det. Det beror på vad borgensåtagandet innebär och din sons respektive faderns ekonomi. Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter. Du är också varmt välkommen att kontakta våra jurister om du vill ha eller behöver en mer grundlig utredning än den här.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix HöglundRådgivare