Kan en som är gift med en huvudarvinge vara bodelningsman?

Kan en som varit god man till sin frus faster vara bouppteckningsförrättare och bodelningsman när han samtidigt är gift med en av huvudarvingarna ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det föreligger inget hinder att utse testamentstagare eller dödsbodelägare till testamentsexekutor eller boutredningsman vilket följer av 19 kap 3 st. 2 ärvdabalken. Eftersom det inte finns något hinder mot att en dödsbodelägare är boutredningsman finns det inte heller något hinner mot att en partner till denne är boutredare. Däremot kan det i många fall vara mindre lämpligt att testamentstagare eller närstående till en testamentstagare testamentsexekutor/boutredningsman, eftersom intressekonflikter kan uppstå mellan dödsbodelägarna. Förväntas tvistigheter kan det vara en god idé att låta någon utomstående vara testamentsexekutor och boutredningsman.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar.

Simon RydbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000