Kan en skolungdoms inkomst räknas in i bedömningen av om föräldrarna har rätt till bistånd?

2020-04-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag är 20 år och bor hos mina föräldrar (arbetslösa) som då är underhållskyldiga, eftersom jag går på gymnasiet än.Jag jobbar som vikarie och så har jag nyligen fått min dekleration. Mina föräldrar och jag var tvungna att lämna en kopia på våra deklerationer, och så har mina föräldrar fått beslut från Social att det bidrag de brukar få ska stoppa ett tag pga min dekleration (alltså att min dekleration räknas in i familjens inkomster..). Är det verkligen så det ska vara? Ska jag försörja min familj? Vad händer om jag inte betalar pengarna då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer att utgår från att det bidrag dina föräldrar brukar få är försörjningsstöd från socialnämnden, eftersom du nämner att de är arbetslösa.

Det finns vissa inkomster som inte ska beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd, och dessa är:

- Hemmavarande barns inkomster av eget arbete och hemmavarandra skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år (4 kap. 1 a § Socialtjänstlagen).

Till skolgång räknas studier ibland annat gymnasieskolan.

Men det finns vissa undantag från denna regel. Om dina inkomster överstiger prisbasbeloppet, som i år är 47 300 kr, får dina inkomster beaktas vid bedömningen av om dina föräldrar har rätt att få bistånd (4 kap. 1 a § Socialtjänstlagen).

Sammanfattning

Beroende på hur hög din inkomst är kan den påverka bedömningen av om dina föräldrar har rätt till bistånd. Du får jämföra din inkomst med det relevanta prisbasbeloppet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91128)