Kan en schackturnering anses vara offentlig tillställning?

2021-05-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Är en schackturnering att anses som en offentlig tillställning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en tillställning ska anses offentlig krävs det att den anordnas direkt för allmänheten, eller att allmänheten har tillträde till den.

Ordningslagens 2 kap. 3 § definierar offentlig tillställning som en tillställning som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde. Sådana exempel är tävlingar och uppvisningar i idrott och flygning, danstillställningar, tivoli och festtåg, marknader, mässor och stadsfester.

En schackturnering kommer förmodligen därför att klassificeras som offentlig tillställning. Är schackturneringen begränsad genom krav på inbjudan eller liknande villkor, exempelvis kvalifikation, är den att anse som offentlig om tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande består i att anordna schackturneringar.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1302)
2021-06-17 Får man övervaka en parkeringsplats med kamera utan att upplysa om det?
2021-06-16 Var kan jag lära mig mer om juridik?
2021-06-13 Bristande kännedom om lokala förhållanden lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
2021-05-30 Kommunens skyldigheter enligt PBL

Alla besvarade frågor (93179)