Kan en sambo förhindra arv till bröstarvingar?

2021-03-27 i Arvsordning
FRÅGA
HejMin mor har tre barn inklusive mig och hon är sambo med en man som hon äger en lägenhet och ett fritidshus tillsammans med. De äger fastigheterna 50 - 50. Om min mor avlider före mannen, mor är 86 år och mannen 73 år, kan mannen hindra mig från att få ut mitt morsarv då. Det ska också sägas att min biologiska fader avled när jag var 1 år och mor och han var gifta. Jag har inte fått ut något fadersarv och hur blir det när mor går bort? Det som ytterligare försvårar det hela är att när min far dog 1959 så gick min mor vidare i livet och blev sambo med en annan man 1964 och fick en son, min halvbror. Hur blir det när mor går bort?Tacksam för hjälp
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få ut arvet från din mor fastän hon numera har sambo och en till son och hur det blir med arvet från din far när din mor går bort.

Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Hur blir det med ditt fadersarv när din mor går bort?

Idag har bröstarvingar (barn) rätt till efterarv när en efterlevande make har fått ärva den avlidne maken. Men innan lagändringen på 80-talet ärvde bröstarvingar före efterlevande make enligt den gamla lydelsen. Enligt dagens regler så har efterlevande make rätt att ärva före de gemensamma barnen, och sedan får de gemensamma barnen ut arvet från den först avlidna maken när den efterlevande maken går bort, 3 kap. 1 § ÄB. Eftersom din far gick bort på 50-talet borde du fråga din mor om det fanns något arv från din far och vad som hände med det, eftersom du borde ha ärvt honom redan då.

Kan din mors sambo hindra dig från att få ut ditt arv från din mor?

Bröstarvingar har alltid rätt att ta arv från sina föräldrar, 2 kap. 1 § ÄB. Sambor har dock ingen arvsrätt enligt ärvdabalken. Sambor kan bara testamentera sin egendom till varandra. Om föräldern har testamenterat bort sin egendom till sin sambo så har barnen alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgörs av hälften av den summa som barnet skulle fått om något testamente inte fanns, 7 kap. 1 § ÄB. Det innebär att du och dina syskon har rätt till arv från er mor och hennes sambo kan inte hindra detta. Om det skulle vara så att er mor har testamenterat bort egendom sin egendom till hennes sambo så kommer du ändå ha rätt till laglotten från din mor.

Sambor har rätt till bodelning

Enligt sambolagen (SamL) har sambor rätt att dela på samboegendomen genom en bodelning om någon av dem avlider, 8 § SamL. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, 3 § SamL. Eftersom din mors sambo redan äger hälften av fastigheterna så gör det ingen skillnad om han skulle begära en bodelning eftersom samboegendomen redan är uppdelad. Dock kan din mors sambo kräva hälften av bohaget i deras gemensamma bostad, men det borde inte påverka ditt arv. Svaret är alltså nej, din mors sambo kan inte hindra dig från att få ut ditt morsarv.

Påverkar din halvbror ditt arv?

Att du har en halvbror innebär att han också har rätt till arv från er mor. Alla bröstarvingar (dvs din mors alla barn) har rätt att ärva lika stora andelar, 2 kap. 1 § ÄB.

Sammanfattning:

Din mors sambo kan inte hindra dig från att få ut arv från din mor eftersom sambor inte har arvsrätt och barn alltid har det.Du och dina halvsyskon, dvs alla som är barn till er mor, har rätt till lika stor andel av arvet från er mor. Eftersom den äldre lydelsen i ÄB gällde vid din fars bortgång så borde du ha fått ut ditt arv. Prata med din mor för att ta reda på hur det ligger till.Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1675)
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

Alla besvarade frågor (96436)