Kan en sambo få behålla bostadsrätten vid en separation?

FRÅGA
Min son och hans sambo ska ev flytta isär. De har inga barn.Hon har fast anställning med god lön.Han är sjukpensionär sedan ca 8 år och har däför låg inkomst. Hon hotar med att de ska flytta isär och han är rädd att förlora bostadsrätten. Han har inga möjligheter till fler lån heller. Är redan skuldsatt.De köpte bostaden tillsammans.Vad gäller? Kan han få möjlighet att bo kvar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa sambolagen.

Bodelning enligt sambolagen

Vid en separation mellan två sambor, ska samboegendom ingå i bodelningen (8 § SamboL). Bodelning innebär att samboegendomen delas mellan samborna. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL).

För att bostadsrätten ska vara samboegendom ska den ägas gemensamt och vara köpt avsedd för att användas av både din son och hans sambo (5 § SamboL). Det framgår i din fråga att bostadsrätten är gemensam och den utgör därmed samboegendom.

Vem har bäst rätt till bostadsrätten?

Vid bodelningen delas samboegendomen lika mellan parterna, bostadsrätten är inräknat i detta (13 och 14 § SamboL). När det gäller hyresrätter och bostadsrätter finns det en särskild regel som kan tillämpas i detta fall (22 § SamboL). Denna regel innebär att en av samborna kan ha bäst rätt att ta över bostaden oavsett om bostaden kategoriseras som samboegendom eller inte. För att denna regel ska gälla, behöver personen som anser sig ha mest behov av bostadsrätten visa synnerliga skäl till att bostadsrätten bör tillfalla denna part (22 § SamboL). Kravet "synnerliga skäl" tolkas restriktivt.

Anspråk på att ta över bostadsrätten måste dock framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört och om sambon lämnat bostaden måste det ske tre månader efter det (22 § SamboL).

Det är också viktigt att ha i åtanke att den sambo som övertar bostaden, måste ersätta den andra sambon för bostadens värde. Det får ske genom att bostadens värde avräknas vid bestämmandet av sambornas andelar i bodelningen, om den som lämnar bostaden kan tillgodoses på det sättet. Om det inte är möjligt måste det som fattas betalas med pengar (22 § SamboL).

Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93215)