Kan en sambo adoptera sin sambos barn?

2020-03-28 i Adoption
FRÅGA
Hej.Jag har en son som är sju år vars biologiska far gick bort när han var 3 år.. Nu har jag träffat en ny och han är min sambo idag. När vi var på en weekend i Göteborg förra veckan så sa han att han skulle vilja adoptera min son. Han har själv två barn sedan innan, som alltså inte är mina. Får han rent juridisk adoptera min son? Och hur fungerar det? Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om adoption kommer jag tillämpa föräldrabalken (FB). Jag kommer i mitt svar dela upp det i olika avsnitt för att du enkelt ska kunna följa med i texten där jag redogör de grundläggande delarna vid adoption.

Vad beaktas vid adoption?

Vid alla frågor om adoption ska barnets bästa ges största vikt, enligt 4 kapitlet 1 § FB. Vidare får ett barn endast adopteras om det är lämpligt med beaktande av alla omständigheter. Barnets behov av adoption samt sökandens lämplighet ska särskilt beaktas, enligt 4 kapitlet 2 § FB.

Vem får adoptera?

Den som vill adoptera, sökanden, måste vara minst 18 år. En make eller sambo kan med partnerns samtycke adoptera hans eller hennes barn, enligt 4 kapitlet 5-6 §§ FB.

Hur ansöker man om adoption?

För ansökan om adoption krävs att sökanden lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Rätten ska sedan se till att ärendet om adoption blir tillräckligt utrett, och ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Det är sedan rätten som beslutar om adoptionen beviljas eller ej, 4 kapitlet 11-15 §§ FB.

Vad har adoption för rättsverkningar?

Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska barnet anses vara sambornas gemensamma barn. Det innebär att barnet exempelvis kommer att få arvsrätt från den som adopterar. Barnet anses då inte längre som barn till sin tidigare förälder, enligt 4 kapitlet 21 § FB.

Sammanfattning

Om din sambo vill adoptera ditt barn ska han lämna in en ansökan om detta till tingsrätten. Rätten och socialnämnden utreder sedan behovet och lämpligheten av adoption. Det är slutligen rätten som prövar om adoptionen ska beviljas. Om adoptionen sedan beviljas kommer din son räknas som ert gemensamma barn. Det innebär att exempelvis att din son får arvsrätt efter din sambo.

Länkar även till domstolsverkets hemsida där du kan läsa mer om adoption.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (555)
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?
2020-11-21 Vad krävs för en vuxenadoption?
2020-11-20 Adoption av vuxen
2020-11-13 Går det att häva en adoption?

Alla besvarade frågor (86450)