Kan en säljare ändra ingånget avtal i efterhand?

2021-03-25 i Avtal
FRÅGA
Hej,Vi har köpt en bil på avbetalning av en bilhandlare. Vi skrev kontrakt online där vi signerade. Räntan var mycket låg vilket vi såg som positivt. Nu när fem veckor har gått efter att vi skrivit avtal och drygt fyra veckor efter att vi hämtat bilen så hör bilfirman av sig och menar att de angivit fel ränta och att banken inte godkänner densamma. Avtalet är skrivet med ett finansieringsbolag som är knutet till bilfirman. Vår fråga är ifall de har rätt att häva ingånget avtal då vi uppfyllt alla delar i ingånget avtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår utifrån din fråga har du köpt en bil på avbetalning. Kontrakt tecknades online och signerades av båda. En av fördelarna ni såg var att det var väldigt låg ränta. Nu, fem veckor senare efter avtalsslut och fyra veckor efter att ni hämtat bilen, har säljaren hört av sig och sagt att de angett fel ränta. Din undrar är om de har rätt att häva det ingångna avtalet då ni uppfyllt alla delar i det.

Utgångspunkten i svensk rätt är att avtal ska hållas. Till huvudregeln om att avtal ska hållas finns vissa undantag. Ett av dessa är s.k. förklaringsmisstag i 32 § avtalslagen. Med förklaringsmisstag avses att om någon i ett avtal skrivit fel vilket gör att avtalet får ett annat innehåll än vad som åsyftats är vederbörande inte bunden. För det krävs det däremot att den andra avtalsparten insåg eller borde ha insett misstaget. Om vi t.ex. tänker oss att du köpt en bil du vet är värd ca 100 000 kronor men säljaren av misstag skrivit 10 000 kronor kan det tänkas att du insett eller borde ha insett att det rörde sig om en felskrivning och säljaren vore inte bunden. När det gäller räntor är det å min mening inte lika självklart att du borde ha insett en eventuell felskrivning. Räntor varierar och är något som ofta används som säljargument vid bilförsäljning (låg ränta, "räntefritt" etc.). Motsatsvis innebär bestämmelsen att trots en felskrivning kan parten som skrivit fel bli bunden om motparten inte insåg eller inte borde ha insett att det rörde sig om en felskrivning.

Ytterligare ett undantag är generalklausulen i 36 § avtalslagen. Enligt bestämmelsen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen tillämpas restriktivt och utifrån hur du beskriver det i din fråga torde det inte vara möjligt att jämka avtalet er emellan heller.

Utifrån hur du beskrivit det i frågan verkar det som att säljaren helt enkelt lovat dig en lägre ränta än vad den kan stå för. Om säljaren "tänkt fel" eller "skrivit fel" är egentligen egalt. En eventuell felskrivning kan bara vara skäl för att ändra avtalet om du insett eller borde insett det. För att ändra avtalet efter att det ingåtts krävs att ni båda är överens om det. Min rekommendation är att du kontaktar säljaren och informerar om att det avtal ni har ingått gäller och att du motsätter dig den ändring som föreslagits.

Om du önskar hjälp i ärendet från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96436)