Kan en restaurang neka sina gäster att ta med sig egen mat till restaurangen?

Hej, en fråga om restauranger.

Det finns en debatt om huruvida det är ett problem för restauranger att tillåta gäster att äta medhavd mat på deras serveringsyta. Finns det någon laglig anledning till att inte tillåta gäster att ta med sig egen mat inpå en restaurang. T.ex. om en gäst skulle få matförgiftning av deras egna medhavda mat, skulle restaurangen vara ansvarig för det på samma sätt om gästen blivit sjuk av mat från restaurangens kök?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen specifik lag gällande mat på restaurang. En restaurang har dock rätt att neka sina gäster att ta med egen medhavd mat in på restaurangen i fråga. Restaurangen omfattas av närings- och avtalsfrihet vilket innebär att denne kan neka sina gäster inträde på vilka grunder som helst förutsatt att det inte rör sig om diskriminering. Vad som utgör diskriminering framkommer i diskrimineringslagen. Att neka samtliga gäster tillträda på grund av medhavd mat är inte en diskrimineringsgrund och därmed en tillåten åtgärd från restaurangens sida. Eventuell matförgiftning av egen medhavd mat omfattas inte av restaurangens skadeståndsansvar. Om matförgiftningen istället skulle vara orsakad av restaurangens mat kan skadestånd bli aktuellt. Här får man utgå från reglerna i skadeståndslagen (SkL) som bland annat anger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Det finns även möjlighet att hänvisa till principalansvar om en arbetstagare vållat skada i sin tjänst (3 kap. 1 § SkL). För att skadestånd ska utdömas krävs en bedömning kring huruvida villkoren för skadestånd uppfylls i det specifika fallet, detta kommer jag inte att redogöra för närmare här. Slutligen kan sägas att det inte finns någon laglig anledning att inte tillåta gäster att ta med sig egen mat in på restaurang men att restauranger har en rätt att ställa sådana krav med hänvisning till närings- och avtalsfriheten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000