FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/09/2022

Kan en restaurang förlora serveringstillståndet på grund av berusad bartender?

Kan jag bli av med mitt serveringstillstånd om bartendern på min restaurang är berusad?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ska ett serveringstillstånd återkallas?

Det är kommunen som ansvarar för beviljandet och återkallelser av serveringstillstånd. Den som har ett serveringstillstånd, du i detta fall, kallas tillståndshavare. Enligt 9 kap 18 § alkohollagen ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd om tilståndshavaren brutit mot alkohollagen eller andra regler som gäller för tillståndet. Detta gäller dock bara om överträdelsen är så pass allvarlig att en varning inte anses tillräcklig, eller om tillståndshavaren redan har fått en eller flera varningar men inte tagit hänsyn till dessa. 

Har du brutit mot alkohollagen i detta fall?

En bartenders uppgift är att följa alkohollagens bestämmelser och se till att serveringen av alkohol sker på ett ansvarsfull sätt. Det finns dock ingen lagregel kring nykterhet på arbetsplatser överlag. Däremot finns bestämmelser om hur arbetet ska skötas reglerat centralt genom kollektivavtal och policys. De flesta arbetsplatser har en alkohol- och drogpolicy. Även vissa kollektivavtal innehåller en sådan klausul. Det innebär att personal inte får komma till jobbet berusad eller konsumera alkohol på arbetsplatsen. 

Alkohol påverkar oss på sådant sätt att vi inte innehar samma konsekvenstänk eller omdöme som i nyktert tillstånd. Detta kan innebära risker som att en bartender som är berusad serverar alkohol till en märkbart berusad eller till en person som är under 18 år. Detta står i strid med alkohollagen, 3 kap 7-8 §§ alkohollagen. Ett handlande i strid med alkohollagen kan som ovan nämnt föranleda att ett serveringstillstånd återkallas. Onykterheten hos din personal är i sig inte i strid med alkohollagens bestämmelser, men handlandet till följd av onykterheten kan innebära att serveringen sker på ett sådant icke ansvarsfullt sätt att serveringstillståndet riskerar att återkallas.

Mitt råd till dig är att tala med din personal om att det inte är tillåtet att förtära alkohol eller andra liknande preparat innan eller under arbetstid. Om ni inte redan en policy på arbetsplatsen som reglerar nykterhet hos personalen är det att föredra att sådan införs. Detta för att minimera riskerna att överträdelser av alkohollagen sker vid servering av alkohol på er arbetsplats. 

Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med en av våra duktiga jurister.

Vänligen,


Anna FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”