Kan en rättslig handling, som är undertecknad av en dement och blind person, bli ogiltigförklarad?

2018-10-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Vad säger lagen om att förleda blind dement att underteckna rättslig handling utan kännedom om handlingens innehåll.
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få svar på den så får vi gå in i Avtalslagen (AvtL), samt Lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning, och kika.

Den rättsliga handlingen kan mycket väl vara ogiltig

En handling liksom den du beskriver kan mycket väl vara ogiltig. Det finns främst två olika bestämmelser kring detta, och jag ska redogöra för dessa två nu.

1. Till att börja med finns det en lag som reglerar de tillfällen då avtal sluts av en person, som är under påverkan av en psykisk störning. En demenssjukdom räknas enligt lagen som en psykisk störning. Detta innebär att den rättsliga handlingen ska förklaras ogiltig, om det kan visas att sjukdomen har inverkat på beslutet att underteckna den rättsliga handlingen (Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).

2. Även Avtalslagen kan gälla för en situation liksom denna. Det du beskriver kan handla om ocker, vilket är en ogiltighetsgrund enligt lagen. Det är alltså en omständighet som kan göra ett avtal ogiltigt. För att den ska kunna användas så måste någon ha använt sig av någons "trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning" för att ge sig själv fördelar. Det ska då handla om ett "uppenbart missförhållande" mellan de olika parterna. Detta innebär att om någon har utnyttjat en person som t.ex. är dement och lurat denne till att underteckna en rättslig handling, så kan handlingen vara ogiltig. Personen i fråga ska inte ha kunnat inte förstå den rättsliga handlingens innebörd, vilket det är uppenbart att personen i fråga inte. Detta eftersom att en kännedom kring avtalets innehåll överhuvudtaget inte verkar finnas. Att tänka på är dock att regeln används restriktivt (AvtL 31§).

Sammanfattning

Det finns alltså främst två bestämmelser som talar för att den rättsliga handlingen kan vara ogiltig:

- Man kan vända sig till Lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykiskt störning. Detta eftersom att demenssjukdomar klassas som psykiska störningar enligt lagen. Handlingen kan då i efterhand bli förklarad som ogiltig.

- Det är även möjligt att Avtalslagen kan användas på situationen. Detta om man kan bevisa att det handlar om ocker, och att man därigenom kan få den rättsliga handlingen ogiltigförklarad.

Jag rekommenderar dig starkt att ta kontakt med våra duktiga jurister på info@lawline.se för mer ingående rådgivning, om någon du känner har försatts i en situation liksom denna. Det går givetvis jättebra att ställa en ny fråga likaså.

Tills vidare hoppas jag att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (267)
2019-04-19 Vad kan man göra om någon med utvecklingsstörning vilseletts till att ingå avtal?
2019-03-29 Kan ett avtal förklaras ogiltigt om en avtalspart var psykiskt sjuk vid avtalet ingående?
2019-03-26 Är ett köp giltigt även om ens MasterCard inte är signerat?
2019-03-26 Får äkta makar bevittna en namnteckning?

Alla besvarade frågor (67977)