Kan en provanställning sägas upp i förtid?

Jag har skrivit på en provanställning för perioden 2022-03-01 - 2022-08-31 på ett transportföretag. Kan jag avbryta anställningen i förtid? På baksidan av kontraktet står endast vad som gäller för:

Vid vikariat för längre tid än en månad: 14 dagar

Vid tillsvidareanställning: 1 månad

Vid provanställning gäller särskilda underrättelseregler enligt lag och kollektivavtal.

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du har en provanställning, och önskar avbryta den i förtid, samt vad du i så fall har för uppsägningstid. I detta fall Lagen om anställningsskydd (LAS) att ligga till grund för min utvärdering.

När kan en provanställning sägas upp?

Som arbetstagare har du rätt att avbryta din provanställning innan provanställningsperioden har slutförts. I praktiken kan du således avsluta din provanställning när som helst, om inte du och arbetsgivaren har avtalat om annat (LAS § 6 st 3). Det bör även uppmärksammas att om en provanställning inte sägs upp efter sex månader, övergår anställningen direkt till en tillsvidareanställning (LAS § 6 st 1).

Vad är uppsägningstiden?

Huvudregeln är dessutom att en provanställning saknar uppsägningstid. En arbetstagare kan således avsluta provanställningen när som helst, utan att uppge skälen för uppsägningen. Om en arbetsgivare däremot önskar säga upp en arbetstagare, gäller som huvudregel en 2-veckors varseltid, men även i sådana fall behöver arbetsgivaren inte ange skälen till uppsägningen. Enligt LAS § 2 är lagen tvingande till arbetstagarens fördel, vilket innebär att sämre villkor än vad som står i lagen inte är giltiga till din nackdel.

Samtidigt nämner samma bestämmelse att om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som strider mot LAS, gäller dessa. Kollektivavtal utgör sådana föreskrifter. Ifall ditt kollektivavtal har en viss uppsägningstid, gäller således dessa.

Sammanfattningsvis

Som arbetstagare har du rätt att avsluta en provanställning i förtid. Huvudregeln är dessutom att det inte föreligger någon varselplikt/uppsägningstid, och inte heller en skyldighet att ange skälen för uppsägningen. Om det däremot finns en klausul i ditt kollektivavtal som säger annat, är det vad som gäller i ditt fall. Jag skulle således föreslå att du först pratar med din arbetsgivare om att du önskar avbryta anställningen, samt vad som gäller i ditt enskilda fall.

Om du har flera funderingar, är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”