Kan en provanställning avslutas i förtid?

2021-05-21 i Anställningsformer
FRÅGA
Att avsluta en ej påbörjad provanställning. Vi har en anställd som inte påbörjat sin anställning och har nu meddelats att denne inte får börja enligt anställningsavtalet. Vad gäller för oss som arbetsgivare?Vi har meddelat personen detta 17/5 och han skulle startat 19/5 och om vi är skyldig att betala lön för uppsägningen trots att han inte börjat?Vi är ej kollektivavtals-anslutna kan tilläggas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni har provanställt en arbetstagare som skulle ha börjat provanställningen den 19 maj 2021. Jag tolkar att er fråga handlar om ni som arbetsgivare kan avsluta provanställningen i förtid. I mitt svar utgår jag endast från lagen om anställningsskydd (LAS), eftersom det inte finns ett kollektivavtal som jag ska ta hänsyn till.

Kan en provanställning avslutas i förtid?

Provanställningen är en anställningsform som en arbetsgivare kan erbjuda en arbetstagare (6 § LAS). Tiden för en provanställning får maximalt vara under sex månader och inte längre (6 § första stycket LAS). En arbetsgivare kan avsluta en provanställning i förväg, men då krävs det att arbetsgivaren meddelar arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg, detta är en ordningsregel och om den inte uppfylls kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig (6 § tredje stycket och 31 § LAS). Det uppkommer alltså en skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren om denna inte meddelar avslutandet av provanställningen två veckor innan. Skadeståndet är ett allmän skadestånd, vilket innebär att det är en ersättning för den kränkning som arbetstagaren fått genomlida. I detta fallet är det att arbetsgivaren inte har meddelat arbetstagaren om avslutandet i tid. Det finns ingen skyldighet att betala ersättning för utebliven lön. Detta innebär alltså att arbetsgivaren inte har rätt att omedelbart avsluta provanställningen innan den påbörjas.

Sammanfattning

En arbetsgivare kan inte säga upp provanställningen innan den har påbörjats. Om det ändå sker, blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig för allmänt skadestånd. Arbetsgivaren behöver inte betala utebliven lön, utan endast skadeståndet. Jag kan därför konstatera att du som arbetsgivare inte kan avsluta provanställningen utan att bli skadeståndsskyldig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (788)
2021-06-08 Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?
2021-06-03 Hur lång får en provanställning vara?
2021-06-01 Provanställning och uppsägningstid
2021-06-01 Vilken uppsägningstid gäller under en provanställning?

Alla besvarade frågor (93215)