Kan en provanställning avbrytas i förtid?

FRÅGA
Avsluta en provanställning där den anställde p.g.a. sjukskrivning inte ens arbetat en dag på arbetsplatsen, är det möjligt?Personen skulle börja sin anställning den 28 oktober, blev sjuk några dagar innan och meddelade detta. Kom sedan in med sjukintyg efter sjukskrivning i en vecka. Sjukskrivningen blev till den 1 december och har nu förlängts till den 15 december.En konsult har tagits in under denna tid som vikarie och den konsulten är bra och någon vi skulle vilja anställa istället. Kan jag säga upp personen som är provanställd? Även fast hen inte har arbetat något?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vad som gäller för provanställning finner du i 6 § Lag om arbetsskydd (LAS). En provanställning får avbrytas i förtid om inget annat är avtalat mellan parterna. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver uppge några specifika skäl varför anställningen avbryts, förutsatt att uppsägningen inte bygger på diskriminering. Viktigt att nämna är att arbetsgivaren bör meddela arbetstagaren senast två veckor i förväg vid uppsägning för att inte riskera bli skadeståndsskyldig.

Du kan alltså avbryta provanställningen utan att behöva uppge skäl, förutsatt att inget annat är bestämt i avtal eller kollektivavtal. Du behöver dock meddela detta två veckor innan uppsägningen för att inte riskera bli skadeståndsskyldig. Om detta inte görs kan detta resultera i att du behöver betala lön för denna tid eller för andra skador.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1539)
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?
2020-05-29 Jag har blivit avskedad, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (80577)