Kan en provanställd säga upp sig innan prövotiden har gått ut?

Hej. Kan en provanställd sjukskiva sig och säga upp sig samtidigt utan att ange en anledning till arbetsgivaren? Alternativt säga upp sig och ändra arbetstid till halvtid? Och utan att få ett skadeståndskrav (arbetsgivare hävdar att väsentlig ekonomisk skada drabbar företaget)? Arbetstagare ville först ändra arbetstid till halvtid på grund av studier på SFI, men arbetstagare vill ha 30dagar besked innan för planerings syfte.

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS) samt allmänna arbetsrättsliga principer. 

Kan en provanställd säga upp sig utan anledning?

En provanställning får avbrytas av den provanställde respektive arbetsgivaren när som helst innan prövotiden gått ut (6 § tredje stycket LAS). Detta gäller endast såvida ert anställningsavtal inte säger annat, utan i sådana fall går anställningsavtalet före lagregeln. Om det framgår av ert anställningsavtal att den anställde har en uppsägningstid på till exempel en månad, är den anställde skyldig att jobba till dess. Om anställningsavtalet i stället föreskriver att ingen av parterna har rätt att säga upp anställningen till dess att prövotiden har gått ut så gäller det. Samma sak gäller om avtalet anger att den anställde måste underrätta arbetsgivaren om det 30 dagar i förväg. Om den anställde bryter mot detta kan arbetsgivaren ha rätt till skadestånd, om kontraktsbrottet innebär en ekonomisk förlust för arbetsgivaren. Det kan mycket väl vara fallet om arbetsgivaren till exempel tvingas betala någon annan för att utföra arbetet eller inte kan få klart arbetet i tid etc. 

Detsamma gäller om ett kollektivavtal finns på arbetsplatsen och om kollektivavtalet gäller för den anställde – i sådana fall är det till exempel kollektivavtalets uppsägningstid som gäller. 

Om något av ovanstående inte regleras i avtalet kan arbetsgivaren inte kräva att den anställde ska underrätta arbetsgivaren 30 dagar i förväg och den anställde begår då inte något kontraktsbrott, vilket i sin tur leder till att arbetsgivaren inte har rätt till något skadestånd. 

Kan den anställde säga upp sig och ändra arbetstid till halvtid? 

Om den anställde, enligt ovanstående resonemang, har rätt att säga upp sig avslutas anställningen. Om den anställde sedan vill fortsätta att jobba på arbetsplatsen men i mindre utsträckning måste arbetstagaren och arbetsgivaren vara överens om detta. I sådana fall sluts ett nytt anställningsavtal om halvtid. Om arbetstagaren inte säger upp sig själv men önskar att få arbeta halvtid gäller detsamma – både arbetsgivaren och arbetstagaren måste vara överens om detta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”