Kan en privatperson stämma någon annan för brott?

FRÅGA
Jag hade en argumentation med en kille och han hotade att hämta hans vänner och att dom skulle våldta mig och jag har screen recordat det. Jag undrar ifall jag kan stämma han? Om du behöver videon på konversationen för att bestämma det kan jag skicka den
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att vi kan besvara din fråga. Vad jag kan se finns de två delar i den. De ena är en straffrättslig, d.v.s om de som han har gjort kan vart brottsligt. De andra är vem som kan göra detta gällande, d.v.s en processrättslig fråga. Jag ska besvara dess två delar var för sig.

Straffrättsligt

För de första ska vi se om de som din kille har gjort är en brottslig gärning rent objektivt. Brottet som är aktuellt är olaga hot och återfinns i Brottsbalkens (BrB) 4 kapitel, 4 kap. 5 § BrB. Eftersom din kille säger att han ska våldta dig så hotar han att han ska genomföra en brottslig gärning. De är uppenbart att de har nått fram till dig, d.v.s hotet har nått "annan" vilket krävs för att de ska vara straffbart. Fråga blir då om hotet var "ägnat att framkalla allvarlig rädsla". Detta betyder att de från en objektiv bedömning från din synvinkel ska kunna framkalla rädsla. Givet de explicita uttrycket och att du beskriver de som att han har "hotat" dig så anser jag att de kravet är uppfyllt.

Nästa fråga blir om de finns s.k subjektiv täckning, 1 kap. 2 § BrB. Killen din måste haft uppsåt, givet situationen, ordens betydelse och att de var högsta medvetna handlingar så måste han i vart fall insett hans handlingars effekt och vad han gjorde. Han hade sålunda uppsåt till brottet, jfr NJA 2004 s. 176. Därmed så har han gjort sig skyldig till olaga hot, 4 kap. 5 § BrB. Med beaktande av din relation till brottslingen, att han inte beskrivs som en person som kan antas följa upp detta hotet samt de inte fanns något fysisk våld kopplat till händelsen när hotet uttalades så är brottet av normalgraden, 4 kap. 5 § BrB.

Så handlingen är alltså brottslig. De är ett olaga hot

Processrättsligt

Du kan inte stämma din kille för brottet. Olaga hot - precis som den absoluta majoriteten av alla brott (se för undantag t.ex 3 kap. 12 § BrB) - faller under allmänt åtal, d.v.s de är en åklagare som beslutar om en stämningsansökan ska lämnas in till domstol, d.v.s om åtal ska väckas, 20 kap. 2-3 och 6 § Rättegångsbalken (RB). De är först om åklagaren väljer att inte väcka åtal och du som målsägande har angivit brottet som du har rätt att själv väcka åtal, 20 kap. 8 § RB.

En förundersökning ska inledas så fort de finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Eftersom brottet olaga hot är under allmänt åtal - 20 kap. 6 § BrB - så skulle en förundersökning inledas om du anmälde din kille till polisen, 23 kap. 1 § BrB, 20 kap. 5 § RB.

Så sammanfattningsvis har du ingen möjlighet att i nuläget stämma din kille. Du har dock en möjlighet att polisanmäla honom och då har polismyndighet och åklagare en skyldighet att starta en förundersökning och - om de anses att de kan förutses en fällande dom - väcka åtal - genom stämning - mot din kille.

Sammanfattning

De som din kille har gjort är brottsligt. De är ett olaga hot. Vidare så kan någon stämma honom. Denna någon är dock inte i nuläget du utan en åklagare. De du kan göra är att anmäla din kille till polisen så får de starta en förundersökning och eventuellt väcka åtal genom stämning.

Jag hoppas de besvarade din fråga

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91293)