Kan en privatfest omfattas av ordningslagen?

2020-10-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej jag har lite svårt att tolka ordningslagen gällande vad som avser en allmän tillställning samt offentlig tillställning. En privatfest som inte riktar sig till allmänheten genom att allmänheten har tillträde till biljettköp omfattas inte av ordningslagen då det avser ett slutet sällskap med endast inbjudan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer ordningslagen att tillämpas.

Jag uppfattar att din första fråga är hur ordningslagen definierar allmän sammankomst och offentlig tillställning. Din andra fråga är om en privatfest som inte riktar sig mot allmänheten omfattas av ordningslagen eller ej. Inledningsvis kommer jag att beskriva skillnaden mellan allmän sammankomst och offentlig tillställning. Sedan kommer jag att besvara om en privatfest som inte riktar sig till allmänheten omfattas av ordningslagen eller ej.

Hur definieras allmän sammankomst och offentlig tillställning i ordningslagen?

Allmän sammankomst

Enligt ordningslagen är en allmän sammankomst exempelvis demonstrationer, föreläsningar och föredrag, sammankomster för religionsutövning och teater- och bioföreställningar samt andra sammankomster där mötesfriheten utövas (2 kap. 1 § 1-5 p. ordningslagen). För att sammankomsten ska anses som en allmän sammankomst ska den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till sammankomsten. Att sammankomsten är allmän innebär att vem som helst ska ha möjlighet att få tillträde till sammankomsten. Det innebär att en sammankomst som endast har särskilt inbjudna gäster inte är allmän sammankomst. Däremot kan en sammankomst anses som allmän även om det finns exempelvis ett krav på inbjudan i de fall som sammankomsten riktar sig mot ett stort antal människor och att vem som helst i praktiken kan få en sådan inbjudan (2 kap. 1 § 2 st. ordningslagen).

Offentlig tillställning

En offentlig tillställning enligt ordningslagen är exempelvis tävlingar i sport och idrott, danstillställningar, tivoli, marknader och mässor samt andra tillställningar som inte är allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar (2 kap. 3 § 1 st. 1-5 p. ordningslagen).

För att en tillställning ska betraktas som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den (2 kap. 3 § 2 st. ordningslagen). Även om det finns ett krav på inbjudan eller medlemskap kan tillställningen ses som allmän om det är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag. Anledningen till att det ses som en offentlig tillställning trots begränsad tillgänglighet, beror på att arrangörer inte ska kunna kringgå ordningslagen.

Är en privatfest en allmän sammankomst eller offentlig tillställning?

En privatfest som inte riktar sig till allmänheten räknas inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. För att en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska rikta sig mot allmänheten ska vem som helst ha möjlighet att delta. Däremot är det inte en privatfest om arrangören driver en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag och plötsligt ställer krav på en inbjudan eller ett medlemskap.

Sammanfattning

En privatfest som inte vänder sig mot allmänheten omfattas inte av ordningslagen. Det är endast allmänna sammankomster som består bland annat av demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning och bioföreställningar samt offentliga tillställningar som består exempelvis av tävlingar i sport, danstillställningar, tivoli och marknader som omfattas av ordningslagen. För att en sammankomst eller tillställning ska riktas mot allmänheten innebär det att var och en ska ha möjlighet att delta.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1287)
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?
2021-05-01 Varför får barer hälla ut min alkohol vid stängning?
2021-05-01 Kan medborgare nekas inresa?
2021-04-30 Tillgänglighet av domslut

Alla besvarade frågor (92054)