Kan en polisman tillgripa våld oprovocerat?

2020-10-15 i Polis
FRÅGA
Hej har en fråga om polisen får ta tag i dig och knuffa dig in mot något och hota med om att han ska gripa mig utan att jag begått något sorts brott.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisens befogenheter att använda våld framgår av 10 § polislagen. Det avgörande i det enskilda fallet är att polisen enbart får tillgripa våld om situationen inte kan lösas på annat sätt.

Att i en situation som du beskriver ovan hota om gripande och att knuffa in en person mot en vägg eller liknande, får inte ske om det inte föreligger en situation som föreskrivs i 10 § polislagen. I annat fall kan polismannen göra sig skyldig till tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (320)
2021-03-02 krav för vapenlicens
2021-02-28 Polisens våldsbefogenheter
2021-02-28 Polisen befogenhet att ta alkotest
2021-02-21 Får man filma polisen? Vilka åtgärder kan man göra om polisen avvisar filmningen?

Alla besvarade frågor (89885)