FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/06/2022

Kan en planerad hemflytt enligt LVU avbrytas?

Om en socialtjänst gjort ett beslut att någon ska flytta hem och allt är klart på papper och det. Min fråga är om det går nekas i princip för en hemflytt då en vecka innan det ska ske?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att den rör hemflytt av ett barn som är placerat enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Eftersom det rör sig om en LVU-placering är det LVU som är aktuellt.

Placeringen

En placering enligt LVU görs om man inte får samtycke från vårdnadshavaren eller den unge, 1 § andra stycket LVU. Även om beslut har tagits om att LVU ska upphöra kan en hemflytt förhindras under vissa omständigheter. 

Ett nytt beslut

Har socialnämnden beslutat om att LVU ska upphöra finns det inte längre något beslut om LVU. Socialnämnden har dock möjlighet att ansöka om vård enligt LVU på nytt. Skulle situationen kvarstå eller att det kommer ett nytt förhållande som är en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling kan socialtjänsten alltså ansöka om ett nytt LVU beslut, 2 § LVU och 3 § första stycket LVU.

Flyttningsförbud

Om socialnämnden anser att det finns en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling kan de besluta om flyttningsförbud, 24 § LVU. Detta även om det inte finns ett aktuellt beslut om LVU eller om barnet är placerat enligt socialtjänstlagen. Flyttningsförbud innebär att vårdnadshavare inte får flytta sitt barn från det familjehem barnet bor i.

LVU i hemmet

Jag utgår att din fråga rör när socialnämnden beslutat att en placering enligt LVU ska upphöra. Rör det i stället ett beslut från socialnämnden om LVU i hemmet gäller vissa andra bestämmelser. Socialnämnden får besluta om att ett barn medan det är omhändertaget enligt LVU kan bo hos vårdnadshavaren, 11 § andra stycket LVU. Har socialnämnden beslutat om detta kan de ta ett nytt beslut om placering i ett familjehem eller annat boende om placering i hemmet inte längre är aktuellt.  

Sammanfattningsvis har socialnämnden möjlighet att avbryta en planerad hemflytt av ett barn som är omhändertaget enligt LVU. Har ett beslut tagits om hemflytt krävs det dock att ett beslut även tas om att avbryta hemflytten. 

Med vänliga hälsningar, 

Haidar ChaerRådgivare