Kan en person som vållar skada i en potentiell nödsituation bli skadeståndsskyldig?

Hej! Låt oss föreställa scenariot om min väns tröja tar eld, och jag då rycker åt mig någon annans tröja (som jag ej känner) för att släcka elden. Jag lyckades släcka elden men den här personens tröja som jag ryckte åt mig är helt förstörd. Kvinnan kräver då skadestånd för sin tröja.

Vad gäller här? Kan hon kräva skadestånd av mig, och vilka lagrum gäller då?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då jag inte har information om några eventuella försäkringar så bortser jag från dessa i mitt svar och svarar på frågan rent skadeståndsrättsligt. Försäkringar är dock något som i praktiken ofta har stor betydelse när någon vållar skada.

Genom att rycka åt dig den andra personens tröja och använda denna för att släcka elden så har du orsakat en sakskada. Eftersom du har agerat uppsåtligen så är du då som huvudregel skadeståndsskyldig gentemot ägaren av tröjan för denna skada och ska ersätta denne med ett belopp som motsvarar tröjans värde. SkL(Skadeståndslagen) 2 kap. 1 § samt 5 kap. 7 § första punkten.

Eftersom du använde tröjan för att släcka din väns tröja som brann så är det möjligt att det har handlat om en nödsituation. I det läget så kan du gå fri från skadeståndsansvar. För att detta ska ske så krävs att ditt handlande har varit försvarligt. Det är då istället den nödställde, alltså din vän, vars tröja du har räddat som blir ersättningsskyldig gentemot den skadelidande.

Om ditt handlande har varit försvarligt eller ej är svårt att bedöma med den knapphändiga information som jag har, men det kan bland annat vara beroende av vad det var för värde på den tröja du förstörde i förhållande till den tröja som du räddade samt ifall din kompis hade på sig tröjan och hade riskerat personskada ifall du inte hade agerat. BrB(Brottsbalken) 24 kap. 4 §.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har någon ytterligare fråga eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”