Kan en person som tidigare hållt sig undan bli kvarhållen efter förhör?

2019-08-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Om någon upprepade gånger stjäl mat i en mataffär för tusentals kronor. Vad händer med personen om han redan har 2 rättegångar på gång (som han struntat i att åka till) och åker dit en 3dje gång då affären tillkallar polis ? Blir han omhändertagen och inlåst eller släpps fri efter förhör?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).

Kan personen häktas?

Om personen på sannolika skäl är misstänkt för ett brott där fängelse på ett år eller mer finns med i straffskalan så kan denne häktas om det finns risk för att personen avviker eller på något annat sätt håller sig undan från att dömas eller straffas (RB 24 kap. 1 § första stycket, första punkten).

Att stjäla från en mataffär för tusentals kronor utgör brottet stöld, där straffet är fängelse i högst två år (BrB 8 kap. 1 §). Detta uppfyller alltså straffskalekravet för häktning.

Om personen dessutom redan struntat att åka till två rättegångar finns det risk att personen kommer avvika eller på annat sätt hålla sig undan, alltså är även detta krav uppfyllt.

Personen kan alltså häktas utifrån de omständigheterna du skrivit, detta i väntan på utredningen eller en eventuell rättegång.

Anhållande och gripande

Då det finns skäl för att häkta personen kan han anhållas under tiden tills rätten prövat häktningsfrågan (RB 24 kap. 6 § första stycket).

Då personen kan anhållas får även polisen gripa denne om det är brådskande (RB 24 kap. 7 §).

Sammanfattning och slutsats

När polisen kommer till platsen kan polisen gripa personen, därefter kan denne bli anhållen fram till dess att rätten prövar om personen ska häktas, och som jag konstaterat inledningsvis finns det skäl för häktning. Det ska göras en bedömning från fall till fall, men troligtvis kommer personen bli anhållen efter förhör.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2256)
2019-12-11 Varför är analogier förbjudna inom straffrätten?
2019-12-10 Gärningsculpa vid olaga hot
2019-12-08 Om preskriptionstiden för stöld gått ut och man blir misstänkt igen syns den gamla domen?
2019-12-08 Minderårigas konsumtion av alkohol

Alla besvarade frågor (75518)