Kan en person som säljer sex dömas för uppvigling?

2020-11-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, eftersom det är olagligt att köpa sex så undrar jag om det är uppvigling om en prostituerad lägger ut en kontaktannons på nätet där hon skriver att hon söker män som kan köpa sex av henne. Eller om en prostituerad går fram till en man på gatan och frågar om han vill köpa sex av henne. Räknas dessa fall som uppvigling eller annat brott? För i de fallen uppmanar hon ju faktiskt personer att begå ett brott, dvs hon uppmanar män att köpa sex av henne och sexköp är ju ett brott.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).

Jag kommer först att gå igenom brottet uppvigling, sedan brottsprovokation och till sist medverkan till sexköp.

Uppvigling förutsätter att man till allmänheten uppmanar till brottslig gärning

Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller söker förleda till brottslig gärning, döms uppvigling (16 kap. 5 § BrB). Brottet utgör enkelt sagt uppmaning till brott. Bestämmelsen innehåller ett krav på att förfarandet ska ske till allmänheten, vilket innebär att det inte endast ska var riktat till en krets av personer som är både liten och sluten. Det innebär att kravet inte uppfylls när en person som säljer sex endast går fram till en man på gatan. En kontaktannons på nätet borde dock uppfylla kravet eftersom uppgifter på internet borde anses riktat till allmänheten. Ett annat krav är att personen som säljer sex ska uppmana eller söka föranleda sexköpet. Hur kontaktannonsen ska se ut samt vilka andra omständigheter som måste föreligga för att uppfylla kravet är inget jag kan svara på, utan en domstol måste pröva frågan med beaktande av samtliga omständigheter. Teoretiskt sett kan en sådan situation kanske omfattas av brottet, men personen som säljer sex hade eventuellt kunnat anses vara skyddsvärd. Det är oavsett ingen sådan situation som lagstiftarna tänkt sig ska omfattas av brottet.

Det är inte olagligt för en privatperson att provocera annan till brott i Sverige

Det ligger dock närmare till hands att pröva om ett sådant agerande anses vara brottsprovokation. Brottsprovokation innebär att man provocerar en annan person att begå ett brott. Det är dock inte olagligt att en privatperson provocerar annan till att begå ett brott om denne inte medverkar till brottet.

Nödvändig medverkan till brott omfattas inte av reglerna om medverkan

Värt att nämna är medverkan till köp av sexuella tjänster (6 kap. 11 § första stycket BrB, 23 kap. BrB). Bestämmelserna om medverkan tillämpas dock inte för nödvändig medverkan, det vill säga sådan medverkan som förutsätter att brottet kan begås. Personer som säljer sex måste agera på ett visst sätt för att de ska anses sälja sexuella tjänster, vilket är således en förutsättning för att köp av sexuella tjänster ens kan begås.

Sammanfattningsvis går det inte riktigt att säga ifall en person som säljer sex och meddelar detta till allmänheten borde dömas för uppvigling. Det är svårt att svara på eftersom det inte prövats i domstol, men skulle kunna uppfylla kraven på ett teoretiskt plan.

Det är bara att ställa fler frågor om något var oklart. Hoppas att du blev nöjd med ditt svar!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2590)
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?
2021-04-08 Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?

Alla besvarade frågor (91133)