Kan en person som är spritpåverkad en dag på jobbet bli avskedad?

FRÅGA
Kan en person som är spritpåverkad en dag på jobbet (och därav misskött sitt arbete) bli avskedad? Kan en person bli avskedad på grund av hur hen beter sig på firmafesten? Alkoholpåverkad etc.
SVAR

Hej! Tack för din fråga till Lawline!

Det är Lagen om anställningsskydd (LAS) som är lagen som reglerar om hur en anställd kan avskedas och vilka skyldigheter som en arbetsgivare har.

Det finns några olika delar att tänka på när det gäller spritpåverkade anställda.


Skillnad mellan avskedande och uppsägning

I lagen så finns det en skillnad mellan avskedande och uppsägning.

För att en anställd ska bli avskedad krävs det att den "grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren" (LAS 18 §). Att avskeda en anställd är därför svårt och kräver att den anställde har betett sig allvarligt ex. upprepad arbetsvägran, grov misskötsamhet, grov illojalitet, upprepad eller längre frånvaro utan giltigt skäl och brottslighet som riktar sig mot arbetsgivaren eller som skett på arbetsplatsen. Därför skulle jag säga att en anställd som var spritpåverkad en dag på arbetet inte kan bli avskedad.

När det gäller uppsägning av anställd gäller istället att arbetsgivaren kan visa att det finns "sakliga skäl för uppsägningen" (LAS 7 §). Personliga skäl är ett sådant sakligt skäl och skulle exempelvis kunna vara misskötsamhet på jobbet. Dock så är sjukdom eller sjukdomstillstånd inte ett sakligt skäl och en arbetsgivare kan alltså inte säga upp en person enbart på grund av sjukdomen.


En person kan inte bli uppsagd på grund av alkoholmissbruk som sjukdomstillstånd

Som tidigare nämnt får en arbetsgivare inte säga upp en anställd på grund av sjukdom. Eftersom alkoholism anses vara ett sjukdomstillstånd kan du inte säga upp en anställd pga. alkoholismen i sig. Arbetsdomstolen har även kommit fram till att misskötsamhet som grundar sig i ett alkoholberoende inte är skäl för uppsägning. (AD 1982:133)

Detta innebär istället att arbetsgivaren till den anställde som varit spritpåverkad på jobbet har en skyldighet att försöka hjälpa arbetstagaren att ta sig ur missbruket. Om den anställde vägrar ta emot hjälp eller att hjälpen misslyckas kan uppsägning ske.


Uppsägning för misskötsamhet

För att kunna säga upp en anställd med misskötsamhet som grund ska arbetsgivaren berätta för den anställda hur misskötsamheten påverkar anställningen och förhållandet mellan arbetsgivare och anställd. Tanken är att uppsägningen inte ska vara överraskande eller omotiverad gentemot den anställde. Huvudregeln är dessutom att den anställde tidigare ska fått en skriftlig varning som tyder på att beteendet behöver ses över. (LAS 9 §)

Exempelvis kan en sådan varning ges om den anställde inte följt sin rehabiliteringsplan eller dykt upp på arbetet spritpåverkad ytterligare en gång. Det är alltså när arbetsgivaren kan dokumentera att hen fullföljt sin rehabiliteringsskyldighet och inte den anställde, som det kan börja finnas saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl exempelvis alkoholmissbruk på jobbet.


Arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet

Innan en arbetsgivare har saklig grund att säga upp en anställd krävs det att arbetsgivaren ser om det finns en möjlighet för omplacering av den anställde. Oplaceringsskyldigheten innebär att arbetsgivaren ska försöka fixa ett annat arbete till den anställde inom arbetsplatsen. Detta innebär att exempelvis anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid. (LAS 7 § 2 st)


En person kan inte bli avskedad på grund av hur hen beter sig på en firmafest

Om en person betet sig dåligt på en firmafest kan personen inte bli avskedad enbart på grund av beteendet på festen. En person kan som utgångspunkt inte heller bli uppsagd med utgångspunkt i sitt beteende på firmafesten. Detta eftersom uppsägning kräver att det är en skälig grund. Denna skäliga grund grunda sig på en bedömning av arbetstagarens lämplighet till att utföra arbetet.


Sammanfattning
-
En anställd som varit spritpåverkad på jobbet kan inte bli avskedad.
- Misskötsamhet som grundar sig i ett alkoholberoende inte är skäl för uppsägning
- Om en anställd har ett missbruksproblem har arbetsgivaren skyldighet att hjälpa den anställde med en rehabiliteringsplan
- Om den anställde vägrar ta emot hjälp eller att hjälpen misslyckas kan uppsägning ske.
- Den anställde måste tidigare fått en varning för att kunna bli uppsagd
- Innan en arbetsgivare har saklig grund att säga upp en anställd krävs det att arbetsgivaren ser om det finns en möjlighet för omplacering av den anställde
- Om en person betet sig dåligt på en firmafest kan personen inte bli avskedad eller uppsagd enbart med tanke på beteendet på festen.


Råd

Om du vill ha mer utförligt svar i relation till din situation skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med vår telefonrådgivning!

Om det är så att du eller någon du känner har blivit avskedad på grund av spritpåverkad på jobbet skulle jag rekommendera att ta kontakt med facket.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1322)
2019-08-18 Kan man säga upp en arbetstagare på grund av sen ankomst?
2019-08-17 Hur lång uppsägningstid har jag som är säsongsanställd?
2019-08-13 Hur lång är min uppsägningstid?
2019-08-08 Turordningsregler eller omplacering?

Alla besvarade frågor (72152)