FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt20/11/2018

Kan en person dömas för medhjälp när dennes kompisar håller på att stjäla något och denne endast säger till sina kompisar och sedan går ut ur butiken?

Hej detta är en provfråga från ett prov i lag och rätt åk sju.

Du är ute med dina kompisar en kväll. Kompisarna tar sig in i ett övergivet hus och undersöker vad om finns i det. Du stannar utanför. Begår du ett brott?

Svaret på den frågan har varit nej.

Men i veckan hade vi besök av en polis som berättade följande historia. Ni är fyra kompisar två av dina kompisar börjar snatta och du ser vad de gör. Du säger till dem, och sedan går du ut ur butiken utan att snatta. Enligt polisen kan man blid dömd för medhjälp i ett sådan fall är det verkligen rätt??

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i den frågan som du ställer är att även en person som hjälper en annan person att begå ett brott (stöld i detta fall) utan att själv begå det, kan dömas till medhjälp av ett brott. Det som är det avgörande är om personen främjat gärningen med råd eller dåd (Brottsbalken 24 kap. 4 §). Det behöver inte vara en aktiv handling som medhjälpspersonen gör, utan även en passiv medveten handling kan innebära brott. Jag ska försöka att illustrera detta nedan med ett verkligt rättsfall från Högsta domstolen för att visa vilka sorters passiva handlingar det kan vara tal om.

I NJA 1963 s. 574 ansågs exempelvis en person som hade hållit en kompanjons överrock medan denne misshandlade någon, ha gjort sig skyldig till medhjälp till misshandel.

I det fall som du beskriver är ju dock fallet annorlunda, där gör personen verkligen inget annat än att säga till de personer som utför stölden. Enligt min mening kan då inte den person som endast sagt till personerna och sedan gått ut ur butiken, anses ha medverkat på något sätt och därigenom gjort sig skyldig till något brott. Förutsatt att någon bevisning inte kommer fram som visar på att personen ifråga har passivt eller aktivt hjälpt de skyldiga på något sätt, så ska inte personerna dömas för medhjälp. I praktiken bedömer också domstolen hur trovärdig personen är i kombination med andra fakta som framkommer i målet, så ha i åtanke att också sådana saker kan påverka utgången av målet.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad HeydarovRådgivare
Hittade du inte det du sökte?