Kan en person dömas för brott trots alzheimers?

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Kan man bli frikänd för trafikkbrott och smitning pga alzheimers diagnos?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga tillämpas lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) och brottsbalken (BrB).

Trafikbrott

I svensk straffrätt finns två skuldformer: uppsåt och oaktsamhet. För brottet smitning krävs uppsåt (TBL 5 §). Detta innebär att personen förstår vad hen gör och gör det med flit. Förutom smitningen skriver du inte vilket specifikt trafikbrott det gäller och det finns några olika i TBL t.ex. vårdslöshet i trafik (TBL 1 §), olovlig körning (TBL 3 §), rattfylleri (TBL 4 §) och grovt rattfylleri (TBL 4 a §). För vissa av dessa krävs uppsåt och för vissa krävs endast vårdslöshet, alltså att personen varit oaktsam.

Det finns ett krav på tillräcklig grad av medvetenhet

Alla brott kräver någon sorts insikt kring de omständigheter som råder. En grundläggande förutsättning för att uppsåt till smitning eller annat trafikbrott ska kunna föreligga är att personen som utfört brottet har varit i tillräcklig grad medveten om vad hen gjort. Man måste alltså vara medveten för att kunna få skuld för en gärningen. Kraven för att anses vara medveten är dock lågt ställda. I domar från högsta domstolen skriver de att "ett höggradigt förvirringstillstånd som gjort att personen har ett grumlat medvetande kan medföra att uppsåt inte föreligger i straffrättslig mening". För att medvetenhetskravet ska vara uppfyllt måste gärningsmannen alltså vara i någon grad medveten om att hen utfört ett visst handlande.

Om sjukdomen alzheimers gjort att personen inte alls är medveten om att hen gjort något och är i ett väldigt kraftigt förvirringstillstånd kan detta alltså göra att hen inte ska vara ansvarig för brottet, men som jag skrev är kravet för detta högt. Så det beror alltså på graden av sjukdomen. Annars kan personen ändå dömas för brott om allt annat är uppfyllt.

Personen med alzheimers kan få lindrigare straff

Även om personen alltså kan dömas för brotten så ska domstolen vid straffmätningen beakta om personen till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde (BrB 29 kap. 5 §). Detta innebär att straffet alltså kan bli lägre för personen. Om det är oskäligt att personen ska dömas till någon påföljd alls ska domstolen meddela påföljdseftergift (BrB 29 kap. 6 §). Då döms personen till brottet, men inget straff utdöms. Tillstånd som alzheimers kan leda till en sådan påföljdseftergift.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1270)
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?
2021-12-31 Vad får man för straff vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (98572)