Kan en omyndig person avluta sin anställning med omedelbar verkan?

FRÅGA
Hej, jag är 16 år och sommarjobbar på ett bageri och har anställningen, "tillsvidareanställning" (kollektivavtal: livsmedelsföretagen/ handelsanställdas förbund) och har då fått schema för sommaren. Jag har ångest varje dag för att gå till jobbet och känner att jag förväntas kunna grejer som är omöjligt att kunna som ny, jag har inte fått betalt för min övertid senaste gångerna och dem glömde till och med att ge mig betalt för en dag dessutom får jag bara några kronor i ob-tilläg och det känns allmänt som om dem lurar mig på arbetskraft då jag är så ung och okunnig. Jag praktiserade på stället innan ute vid kassan och frågades om jag kunde tänka sommarjobba där i sommar men nu när jag fått schemat ser jag att jag har de mesta pass i kallskänken och inte alls i butiken som lovades och jag känner att kraven från arbetsgivarens sida är för mycket för mig och mina begränsade arbetslivserfarenheter som 16 åring. Dessutom har jag blivit tvungen att jobba övertid flera gånger dvs mer än 8 timmar vilket jag inte får enligt lagarna och mina föräldrar har sagt till mig att jag inte får jobba kvar där då dem ser på mig hur dåligt jag mår när jag kommer hem på kvällarna. Jag tänkte därför säga upp mig och vill sluta nu på direkten men tvingas jobba under uppsägningstiden så min fråga är då om jag kan sluta i förtid, redan efter första dagen då dem från arbetsgivarens sida också har misskött sig? Det måste väll finnas något sätt att sluta på direkten utan uppsägningstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga avser omyndiga personers anställning och uppsägning samt om du kan avsluta anställningen utan att beakta uppsägningstiden. Dessa frågor regleras främst i föräldrabalken (FB) varför mitt svar i huvudsak kommer utgå från den lagen. I mitt svar kommer jag ibland använda mig av det språkbruk används i lagtexten vilket innebär att med "barn" avses du och med "vårdnadshavare" avses dina föräldrar. Då det inte framgår av din fråga huruvida du har ingått anställningsavtalet med samtycke från dina föräldrar, alltså om du har deras godkännande, kommer jag även beröra de avtalsrättsliga konsekvenserna av anställningsavtal med omyndiga utan samtycke från vårdnadshavare.

Kan en omyndig ingå anställningsavtal?
Inledningsvis kan konstateras att det enligt ditt anställningsavtal råder en viss uppsägningstid. Huvudregeln är att du måste arbeta under den tiden om inte du och din arbetsgivare kommer överens om annat (11 § lagen om anställningsskydd). Då du är omyndig gäller dock särskilda regler för anställningsavtalets ingående som kan påverka uppsägningstiden.

En av dessa särskilda regler är att din vårdnadshavare måste samtycka till att du ingår ett anställningsavtal. Då du fyllt 16 år får du dock ingå ett anställningsavtal utan nytt samtycke från dina föräldrars om du redan har haft ett annat arbete av liknande art (6 kap. 12 § FB). Om du ingått anställningsavtalet med samtycke gäller alltså den uppsägningstid som står i avtalet. Samtycke kan ges uttryckligen, muntligt eller skriftligt. Samtycke kan också vara tyst, vilket innebär att vårdnadshavaren agerar så att arbetsgivaren har anledning att anta att samtycke finns. Detta kan till exempel vara om vårdnadshavaren inte invänder mot anställningsavtalet. Om vårdnadshavaren invänder mot avtalet, finns inget samtycke och avtalet är då ogiltigt. Då har det ingen betydelse om arbetsgivaren trodde att barnet var myndigt eller trodde att det fanns ett samtycke (9 kap. 6 och 7 § FB). Om dina föräldrar inte samtyckt till anställningen och inte heller agerat som så, är avtalet alltså ogiltigt och du behöver inte följa den avtalade uppsägningstiden.

Kan en omyndigs anställningsavtal sägas upp med omedelbar verkan?
Om anställningsavtalet har ingåtts enligt lag med dina vårdnadshavares samtycke, kan du som omyndig själv säga upp avtalet och som huvudregel måste du arbeta under den avtalade uppsägningstiden. Det finns dock ett undantag från detta då barnet eller vårdnadshavaren får säga upp anställningsavtalet med omedelbar verkan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång (6 kap. 12 § FB). Omedelbar verkan innebär alltså att du inte behöver gå till arbetet igen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att du på två olika grunder skulle kunna hävda att du inte behöver arbeta under uppsägningstiden. Antingen om avtalet inte har ingåtts på rätt sätt eller om du måste sluta med hänsyn till din hälsa, utveckling eller skolgång. Dina föräldrar kan på sätt och vis "förbjuda" dig att gå till jobbet om det påverkar din hälsa, utveckling eller skolgång negativt men du behöver egentligen inte dina föräldrars "förbud" utan kan avsluta anställningen med omedelbar verkan själv. Mitt råd är att du eller dina vårdnadshavare tydligt kommunicerar till din arbetsgivare, din avsikt att inte komma tillbaka till ditt arbete under uppsägningstiden, och eventuellt hänvisa till att det är med hänsyn till din hälsa, utveckling eller skolgång. Du uppger att du mår dåligt av att gå till jobbet och att du känner att det ställs orimliga krav på dig. Kanske kan du först prova att prata med din arbetsgivare om hur du känner. Alla har varit nya på jobb någon gång och det är klart att du ska känna att det är okej att du inte kan allt från början och det kanske arbetsgivaren har förståelse för. Om arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet kan du höra av dig till facket för stöd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82629)