Kan en morbror ärva?

2020-03-18 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Är morbror till avliden släkting som heter "AJ"Den avlidne har inte varit gift och inga barn.En bror till avlidne som också är avliden heller inte varit gift, inga barn."AJ":s Föräldrarna är döda.Mina syskon döda.Finns enbart kusiner till den avlidne, ett brorsbarn till mig samt mina barn.HälsningarMorgan Hansson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till arv delar man in eventuella arvtagare i tre arvsklasser. De som tillhör den första arvsklassen och har som rätt att ärva i första hand (dvs det spelar ingen roll om det finns arvtagarna i de lägre klasserna- finns det i någon av de övre så utesluter de alltid de undre klasserna) består av den avlidnas (arvlåtarens) egna barn. Är den avlidnes barn döda, får barnens barn om det finns några, ärva, 2:1 Ärvdabalken.

Annars går man över till nästa arvsklass som består av arvlåtarens föräldrar. Är någon av föräldrarna döda, får arvlåtarens syskon förälderns andel, 2:2 ÄB

Tredje och sista arvsklassen som får ärva om det inte finns arvtagare i ovanstående två arvsklasser, består av arvlåtarens far- och morföräldrar. Lever inte dessa, delar far- och morföräldrarnas barn (dvs arvlåtarens föräldrars syskon) på deras andel, 2:3 ÄB. Detta är alltså i denna arvsklass som du som morbror befinner dig.

Andra personer och släktingar, t.ex. kusiner har ej rätt att ärva, 2:4 ÄB (så länge det inte sker genom testamente).

Av den information som du angett så framgår det inte om AJ:s mor- och farföräldrar lever. Avgörande blir om någon av dina föräldrar lever och om någon av AJ:s farföräldrar lever. Lever åtminstone en av dem på varje sida så får dem två parterna dela på hälften av arvet. Är inte dina föräldrar vid liv så kommer du ärva deras halva av arvet som du kommer få dela med AJ:s farföräldrar. Lever en av dina föräldrar kommer du få hälften av deras halva som de skulle delat på sinsemellan. Lever ingen av varken AJ:s mor- eller farföräldrar så kommer du att få ärva hela AJ:s kvarlåtenskap. Dina barn kommer sedan i sin tur få ärva efter dig.

Tänk på, detta är förutsatt att AJ inte skrivit ett testamente för då inte denna arvsordningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jessica Sarhede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1470)
2020-09-17 Ärver syskonen eller barnbarnen?
2020-09-17 Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?
2020-09-16 Vem ärver om testamente saknas?
2020-09-13 Fråga om laglott och arvsordning

Alla besvarade frågor (84215)