Kan en markägare förbjuda tillträde till fornminnen på sin mark?

FRÅGA
Kan en markägare förbjuda tillträde till fornminnen på sin mark?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

I enlighet med allemansrätten får vi gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Det finns dock undantag, ett av de undantagen är hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast bostads och fritidshus och där har den boende rätt att få vara ostörd och ha som sitt privata område. Om någon olovligen beträder annans tomt och det inte faller inom allemansrätten, kan den göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Påföljden blir böter.

Sammanfattningsvis markägaren kan inte förbjuda tillträdet till fornminnen så länge personen som tillträder marken inte bryter mot undantaget om hemfridszon eller gör sig skyldig till skadegörelse.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning

Gabriella Abdulahad

Gabriella Zako
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1246)
2021-11-27 Förtäckt hot?
2021-11-20 Är det brottsligt att vistas i någons trädgård?
2021-11-16 Vad krävs för att dömas för brottet olaga hot?
2021-11-12 Är det olagligt att filma kollegor utan samtycke på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (97337)