Kan en mamma överlåta sin hyresrätt till sin dotter?

Hej, för två år sedan blev lägenheterna i mammas område bostadsrätter. Eftersom min mamma är döende i cancer ville och kunde hon inte köpa och bor därför kvar som hyresgäst. Kan hon ändå överlåta sitt förstahandskontrakt till sin dotter ?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar att din mamma är sjuk. Vidare kommer jag att besvara frågan utifrån jordabalkens (JB) kapitel 12.

En hyresrätt ägs i regel av hyresvärden. Hyresavtalet som upprättas mellan hyresvärden och hyresgästen är ett avtal som reglerar på vilka villkor hyresgästen får nyttja hyresrätten – det är alltså inte ett överlåtelseavtal. Eftersom din mamma som hyresgäst inte äger lägenheten har hon heller ingen rätt att överlåta hyresrätten hur som helst. Istället är huvudregeln att hyresvärden måste godkänna en sådan överlåtelse, JB 12 kap 32 §. Ett undantag från denna huvudregel är att hyresgästen får överlåta en hyresrätt till en närstående som hen varaktigt sammanbor med, JB 12 kap 34 §. Om du och din mamma bor med varandra kan hon alltså överlåta hyresrätten till dig, under förutsättning att hyresnämnden godkänner en sådan överlåtelse.

I och med att hyresvärden har för avsikt att göra om hyresrätten till en bostadsrätt utgår jag från att hen inte kommer att gå med på en överlåtelse. Det du och din mamma kan göra i det fallet är att överklaga beslutet till hyresnämnden. Med tanke på de särskilda omständigheterna är det dock inte säkert att hyresnämnden skulle besluta till er fördel. Utifrån den lilla informationen jag har av frågans omständigheter är det därför inget som jag rekommenderar.

Sammanfattning

Dessvärre är chanserna för att en överlåtelse kommer att kunna genomföras sannolikt små. Det är självklart värt att prata med hyresvärden för att undersöka saken, men om hen säger nej är en överlåtelse inte ett möjligt alternativ. Förvisso skulle ni kunna överklaga hyresvärdens beslut till hyresnämnden, men om du inte sammanbor med din mamma är chansen för att de kommer att besluta till er fördel relativt liten.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000