Kan en målsägande bli dömd för mened?

2017-09-04 i Vittna
FRÅGA
Min mor har anmält min far då han har puttat henne i golvet och kort tagit stryptag på henne medans han var full. Han har genomgått behandling nu. Hon önskar dra tillbaka polisanmälan nu men det får man tydligen inte göra. Hon önskar inte längre att han ska bli dömd för något. Hur ska hon göra för att han ska "komma ur detta"? De ska upp i rätten i November. Ska hon uppge en annan förklaring i rätten? Kan hon då bli dömd för mened?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Även om din mor inte längre önskar att din far ska bli dömd för något brott har polisen en skyldighet att utreda brott som hör under allmänt åtal, Polislagen 2 §. På samma sätt har åklagaren en skyldighet att åtala för ett brott som faller under allmänt åtal då tillräckliga skäl för detta föreligger, Rättegånsbalken 20 kap 6 §. Detta har bl.a. att göra med intresset av att tydligt stämpla vissa handlingstyper som moraliskt förkastliga. Genom att underlåta att åtala någon för exempelvis misshandel kan allmänheten få svårt att avgöra vad som betraktas som tillåtet och ej, vilket skulle kunna innebära att den personliga tryggheten i samhället lider men.

Eftersom din mor blivit utsatt för brott är hon målsägande och får således inte vittna, Rättegångsbalken 36 kap 1 §. Hon får stället höras i bevissyfte, Rättegångsbalken 37 kap 1 och 2 §§. Detta innebär att hon inte yttrar sig under straffansvar och kan således varken dömas för mened (BrB 15 kap 1 §) eller osann partsutsaga (BrB 15 kap 2 §). Det finns heller inga tvångsmedel för att tvinga en målsägande att yttra sig om något, vilket innebär att din mor i princip fritt och utan påföljd kan vägra svara på frågor. Även om din mor inte yttrar sig under straffansvar skulle jag emellertid råda henne till att i domstolen alltid tala sanning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (203)
2021-07-28 Vilka uppgifter kan socionomer lämna ut till rätten?
2021-06-17 När får läkare vittna?
2021-06-17 Får man ersättning för förlorad arbetsinkomst som vittne?
2021-04-25 Kan ett sekretessavtal brytas pga. vittnesplikt i domstol?

Alla besvarade frågor (94564)