FrågaPROCESSRÄTTVittna04/09/2017

Kan en målsägande bli dömd för mened?

Min mor har anmält min far då han har puttat henne i golvet och kort tagit stryptag på henne medans han var full. Han har genomgått behandling nu. Hon önskar dra tillbaka polisanmälan nu men det får man tydligen inte göra. Hon önskar inte längre att han ska bli dömd för något. Hur ska hon göra för att han ska "komma ur detta"? De ska upp i rätten i November. Ska hon uppge en annan förklaring i rätten? Kan hon då bli dömd för mened?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Även om din mor inte längre önskar att din far ska bli dömd för något brott har polisen en skyldighet att utreda brott som hör under allmänt åtal, Polislagen 2 §. På samma sätt har åklagaren en skyldighet att åtala för ett brott som faller under allmänt åtal då tillräckliga skäl för detta föreligger, Rättegånsbalken 20 kap 6 §. Detta har bl.a. att göra med intresset av att tydligt stämpla vissa handlingstyper som moraliskt förkastliga. Genom att underlåta att åtala någon för exempelvis misshandel kan allmänheten få svårt att avgöra vad som betraktas som tillåtet och ej, vilket skulle kunna innebära att den personliga tryggheten i samhället lider men.

Eftersom din mor blivit utsatt för brott är hon målsägande och får således inte vittna, Rättegångsbalken 36 kap 1 §. Hon får stället höras i bevissyfte, Rättegångsbalken 37 kap 1 och 2 §§. Detta innebär att hon inte yttrar sig under straffansvar och kan således varken dömas för mened (BrB 15 kap 1 §) eller osann partsutsaga (BrB 15 kap 2 §). Det finns heller inga tvångsmedel för att tvinga en målsägande att yttra sig om något, vilket innebär att din mor i princip fritt och utan påföljd kan vägra svara på frågor. Även om din mor inte yttrar sig under straffansvar skulle jag emellertid råda henne till att i domstolen alltid tala sanning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo