Kan en make som övertar den gemensamma bostaden få anstånd med betalningen?

2021-09-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om bodelning vid skilsmässa. Låt oss säga får ensam vårdad om vårt gemensamma barn (som ska bo med mig) och därmed också anses ha störst behov av vår gemensamma bostad. Vad händer då om jag inte har råd att köpa ut min man i händelse av skilsmässa? Får jag skjuta upp betalningen? Hur länge? Osv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du huruvida ett övertagande av den gemensamma bostaden kan ske även om personen i fråga inte har råd att betala den kompensation som krävs. Regler om lottläggning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vem kan överta den gemensamma bostaden?

Utgångspunkten för vem som får överta den gemensamma bostaden är vem som är i störst behov av den (11 kap. 8 § ÄktB). Ett sådant behov föreligger i regel om det finns barn i äktenskapet, och den övertagande parten har ensam vårdnad om barnet. I sådant fall har maken oftast rätt att överta den gemensamma bostaden. Det är dock värt att notera att ett övertagande alltid måste anses skäligt, vilket innebär att andra omständigheter som inte är kopplade till den ena makens behov kan påverka bedömningen. Ett exempel på det sistnämnda kan vara om bostaden har ett särskilt affektionsvärde för den andra maken. Vidare får inte bostaden utgöra den andra makens enskilda egendom (11 kap. 8 § ÄktB).

Avräkning på lotten

Om ett övertagande anses skäligt och ett konstaterat behov föreligger, måste den övertagande maken mot sin egen lott avräkna det värde som motsvarar den andra makens andel i bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Avräkningen sker då mot den övertagande makens andel i giftorättsgodset som beslutades vid andelsberäkningen. Om en sådan avräkning inte är möjlig, kan personen istället kompensera motparten i pengar (11 kap. 10 § ÄktB). Skulle en sådan kompensation inte heller vara aktuell, kan den övertagande parten i vissa fall få anstånd med betalningen. Det krävs då att en godtagbar säkerhet ställs för betalningen (11 kap. 10 § ÄktB). I detta avseende är det helt upp till makarna vad som för dem emellan är godtagbar säkerhet. I den mån en överenskommelse inte kan nås bör pant, borgensförbindelse eller garantiförbindelse av bank godtas. Anståndets längd är också beroende av vad parterna kommer överens om. I annat fall brukar längre än sex månaders anstånd inte vara aktuellt.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96481)