Kan en make lämna en gåva utan den andre makens samtycke?

FRÅGA
Hej! Mina föräldrar är gifta och lever tillsammans. Mamma vill ge oss barn en större summa. Måste hon ha pappas tillåtelse till detta? Pengarna finns på hennes privata konto. Tanken är att det ska vara ett förskott på arvet eller kan hon bara skänka pengar till oss barn? Behöver vi skriva ett gåvobrev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).

Får din mamma gör vad hon vill med sina tillgångar?

Utgångspunkten är att var make råder över sin egendom och också svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att din mamma får lov att göra vad hon vill med sina pengar vilket också då inkluderar att skänka dem till dig och ditt syskon.

Kan det få någon konsekvens om gåvan lämnas utan din pappas samtycke?

Det som i detta fallet dock behöver påtalas är att gåvan kan få konsekvenser om dina föräldrar väljer att skilja sig inom en tidsperiod på tre år. När två makar skiljer sig så ska det göras en bodelning av deras giftorättsgods (9 kap. 1 § ÄktB). Till giftorättsgods räknas all den egendom som inte är enskild egendom vilket alltså bör innefatta de pengar som din mamma idag har på sitt bankkonto (7 kap. 1 § ÄktB). Om en av makarna har minskat sitt giftorättsgods "i inte obetydlig omfattning" så kommer denna makens del efter en bodelning att minskas i motsvarande mån (11 kap. 4 § ÄktB). Att värdet av giftorättsgodset ska ha minskat "i inte obetydlig omfattning" innebär enligt förarbetena till lagen att man ska ställa gåvan i relation till makens fullständiga giftorättsgods. Om gåvans sammanlagda värde uppgår till mer än 10% av värdet på din mammas giftorättsgods så ska denna regel alltså tillämpas. Om gåvan understiger ett värde på 10% så bör det inte få någon betydelse vid en eventuell bodelning.

Vad kan vara bra att tänka på inför gåvan?

Det finns inga formkrav som behöver vara uppfyllda för att gåvan ska bli giltig. Det räcker med att eran mamma för över pengar till era respektive bankkonton. Det kommer inte heller bli aktuellt att se över skattebestämmelser eftersom en gåva är skattefri. Det som dock kan vara bra att ha i åtanke är att ifall det rör sig om en större summa så kommer gåvan att ses som ett förskott på arv om inget annat finns föreskrivet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Om din mamma, som är gåvogivare, inte vill att pengarna ska utgöra ett förskott på erat arv så behöver hon upprätta ett gåvobrev där hon villkorar detta. Ett sådant gåvobrev kan ni upprätta genom vår avtalstjänst.

En annan viktig sak som ni kan fundera över är om ni vill att de pengar som du får ska vara din enskilda egendom. Detta innebär att pengarna som du får inte kommer att ingå vid en eventuell bodelning om du idag är gift eller i framtiden väljer att gifta dig. Om ni vill att pengarna ska vara din enskilda egendom behöver detta framgå genom villkor på gåvobrevet.

Sammanfattning

Din mamma har rätt att göra vad hon vill med sina tillgångar. Skulle hon och din pappa dock skilja sig inom en period på tre år kommer det bli av betydelse vad gåvan varit värd om den har lämnats utan din pappas samtycke. Om gåvans värde överstiger 10% av värdet på din mammas totala giftorättsgods kommer motsvarande värde att avräknas från hennes andel efter att en bodelning har gjorts. Gåvan har inga formkrav men kan upprättas med villkor om ni inte vill att den ska anses vara en avräkning på arvet samt om ni vill att pengarna ska bli din enskilda egendom.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1093)
2020-05-27 Skydda tillgångar vid äktenskap
2020-05-24 Hur påverkar ett äktenskapsförord fördelningen av egendomen vid en skilsmässa och när ingår en fastighet som inte är gemensam bostad i giftorättsgodset?
2020-05-23 Kan man ärva sin makes skulder?
2020-05-20 Vad räknas som egendom?

Alla besvarade frågor (80317)